16/8/17

Obert el termini per demanar beca als estudis post obligatoris

A partir de l'11 d'agost fins el 3 d'octubre en el cas dels no universitaris

Si teniu fills/es que el curs vinent faran estudis de Batxillerat, Formació Professional, Graus o Màsters universitaris, ja podeu sol·licitar la beca al web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/050130/nu.html

El termini per presentar-la és fins al 3 d'octubre en el cas de Batxillerat i Formació Professional i del 17 d'octubre en el cas dels estudis universitaris.

Els criteris per atorgar-les són els mateixos que es van establir el 2012, any en què es van endurir les condicions. La CREUP (Coordinador de Representants d'Estudiants d'Universitats Públiques) es queixa d'aquesta situació des d'aleshores. En concret, de la condició de tenir una puntuació mínima d'expedient de 6,5 tot i acomplir els barems de renda i patrimoni, una condició que consideren classista i discriminatòria.

Segons publica el BOE, poden sol·licitar-la els estudiants que facin batxillerat, formació professional de grau mig i superior, altres ensenyaments superiors no integrats a la universitat, ensenyaments artístics professionals, esportius, d'idiomes, cursos d'accés directe i preparació per a les proves d'accés a la FP.

També ho poden fer els estudiants universitaris de grau, màster, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura, mestratge, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, curs de preparació per a l'accés a la universitat per a majors de 25 anys, complements de formació per a l'accés o l'obtenció del títol de màster, grau o continuar amb els estudis de llicenciatura.El ministeri hi destinarà 1420,33 milions d'euros. 1035 milions aniran destinats a beques de caràcter general, que es preveu que es correspongui amb la xifra de 675.000 famílies. La resta de la partida es destinarà a ajudes a alumnes amb necessitats especials, compensació a les universitats amb preus públics pels serveis prestats a alumnes amb beca, estudiants amb discapacitat de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) i bonificacions a estudiants de famílies nombroses amb tres fills i equiparades.

En estudis semipresencials, els estudiants poden obtenir les mateixes modalitats i quanties de beques que els estudiants que els facin de manera presencial. També es recorda es tenen en compte els mòduls de grau mig de formació professional que són convalidats en ensenyaments superiors en el comput dels requisits acadèmics per accedir a les beques.

2/8/17

FaPaC demana activar el grup de treball sobre el decret de menjadors

Petició a la nova consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí

FaPaC s’uneix a la demanda realitzada pel Grup Parlamentari Catalunya Sí que es Pot, durant la interpel·lació del 25 de juliol a la nova consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, en relació a la retirada de la proposta de decret que regula la gestió dels menjadors escolars.

Volem reiterar les demandes que el Departament insisteix en silenciar i obviar continuadament. Va dir algunes coses que volem puntualitzar:

Primer
La FaPaC va participar en el procés de consulta prèvia a l’elaboració del nou decret per regular el servei de menjador escolar. Cap de les aportacions realitzades per la nostra Federació han estat recollides en el document de treball o projecte de decret.

Segon
El Departament d’Ensenyament no ha convocat a la FAPAC a formar part de cap grup de treball ni ha mantingut amb aquesta entitat cap reunió bilateral. En la resposta a la interpel·lació la consellera Ponsatí va argumentar que “està en marxa un grup de treball amb les parts implicades per treballar la proposta de decret”. Les famílies no hem estat convidades a aquest grup de treball i reiterem la nostra crítica a la forma de treballar del Departament, sense transparència ni diàleg ni participació de les associacions de famílies.

Tercer
La consellera va insistir en la seva intervenció que el projecte de decret ha de donar transparència a la contractació perquè el Departament només contempla la contracció pública com a mecanisme per la provisió del servei. Li volem recordar que per garantir un servei públic és completament innecessari que aquest estigui afectat per la llei de contractació pública. Aplicar la llei de contractació pública només es dóna quan la intenció de l’Administració és la de PRIVATITZAR un servei del qual és competent.

Foto: FaPaC

Quart
El document de treball NO contempla que les AMPA continuïn prestant el servei tal com la consellera va afirmar en la seva intervenció. La proposta de Decret posa el seu objectiu en l’externalització del servei i tanca la possibilitat que les AMPA prestin el servei, obrint la porta a què els grans grups empresarials del sector facin negoci amb aquest servei, tal com va exposar la diputada Jessica Albiach.

Cinquè
La FAPAC, com ja ha anunciat, impulsarà la gratuïtat del servei de menjador perquè sigui possible abans de finalitzar el 2020. Amb aquest objectiu activarem converses amb diferents agents polítics, sindicals i del teixit educatiu perquè se sumin a la nostra proposta. Treballarem sobre la possibilitat i viabilitat d’impulsar una iniciativa legislativa popular que faci possible la gratuïtat dels menjadors si trobem reticències i/o poc interès de l’estament polític per liderar aquesta proposta.

De la mateixa manera, denunciem l‘abandonament que ha patit el servei de menjador per part del Departament d'Ensenyament al llarg dels anys. La mateixa consellera recorda com al 1989 el Departament decideix delegar aquesta competència en els consells comarcals i no és fins al 2014 quan es comença a preocupar i a demanar dades als consells comarcals sobre com i qui n‘està fent la gestió, coincidint en el moment que es comença a redactar l‘Acord Marc que afectava al Maresme-Vallès Oriental.

Per tot això, li demanem, senyora consellera, que activi el grup de treball del qual ha parlat en la intervenció amb tots els agents implicats, que rellegeixi totes les aportacions fetes en el procés de consulta prèvia del decret, que repassi totes les mocions i resolucions parlamentàries que hi ha sobre el tema, i que reescrigui un nou document de treball sobre el que es pugui treballar de veritat.

28/7/17

Finalitza l'entrega de llibres de text

Moltes gràcies famílies

Ja hem acabat l'entrega dels llibres de text. Finalment, gràcies a la vostra implicació, només han quedat 7 lots per recollir, que han cabut en una caixa de cartró. No caldrà llogar cap espai per guardar-los fins al setembre.

També volem agrair la feina de les delegades, que ens han ajudat a difondre els nostres missatges i animar les famílies a organitzar-se per recollir els llibres. L'any vinent, igual o millor. Gràcies delegades.

I finalment, també volem agrair l'ajuda i col·laboració de l'Ajuntament, la regidoria d'Educació i en especial de la Maria Rascón, pel suport i professionalitat amb què ens ajudat a solucionar aquest problema que teníem a causa de les obres a l'escola. 

IMPORTANT
Qui no hagi recollit els llibres encara, els haurà de recollir el primer dia de classe, a les 9 h. Cal que porteu obligatòriament el comprovant de pagament i el resguard del full de comanda.

27/7/17

FaPaC signa el Pacte per a la Reforma Horària

110 entitats i institucions signen un Pacte per racionalitzar els horaris de cara al 2025

FaPaC ha estat una de les entitats signants del Pacte per a la Reforma Horària, el 17 de juliol al Palau de la Generalitat. L’objectiu és que d'ara fins a l'any 2025 es treballi per recuperar les dues hores de desfasament horari en relació a la resta del món. A més a més, impulsar una nova cultura del temps a les organitzacions a favor de models més eficients i més flexibles per atendre les noves necessitats socials. També es pretén consolidar el factor temps com a nova mesura de llibertat, equitat i benestar, tenint molt en compte la conciliació laboral i familiar.

La reforma horària proposa, entre d'altres mesures, compactar la jornada laboral per sortir abans de la feina, introduir horaris laborals més flexibles d’entrada i sortida, avançar les hores dels àpats, tant del dinar com del sopar, sincronitzar els horaris de les empreses, institucions i actors socials i culturals.

En l'àmbit educatiu s'advoca per:
 • la incorporació del dinar en l’horari dels instituts
 • l’avançament dels horaris de les activitats extraescolars
 • l'avançament de l’horari de finalització de les activitats extraescolars
 • l’avançament de l’horari de finalització dels estudis superiors

Representants dels grups parlamentaris Catalunya Sí Que És Pot, PP, Ciutadans i PSC han estat presents a l’acte de signatura, però no han subscrit el pacte, perquè consideren que la data d’èxit d’aquests objectius queda lluny de les expectatives ciutadanes. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha qualificat el pacte de “transformador i generador de canvis estructurals.”


26/7/17

Extraescolars 2017-2018: quadre provisional

Quadre resum d'activitats

Com ja sabeu aquesta és l'oferta provisional. Les inscripcions es faran a principi de curs, del 20 al 22 de setembre. Les activitats començaran el dia 2 d'octubre. Aquí us podeu descarregar el document extraescolars 2017-2018 provisional en JPG (254 Kb).

Novetats

Us oferim:
 • Ritme/percussió corporal. P4 i P5. Dilluns.
 • Ball per als més petits. P4 i P5. Divendres.
Segons la demanda, l'oferta provisional pot variar, tant pel que fa als horaris, -adaptant-los als que demanen les famílies- com en ampliació o cancelació d'activitats.

Si un grup de famílies prou nombrós desitja fer una proposta, Safis Sports juntament amb la Comissió d'extraescolars n'avaluaran la viabilitat i la incorporació al quadre definitiu. Si desitgeu alguna activitat que ara no hi és, ja sabeu: si sou més de 10 famílies, feu-nos la proposta. Al taulell o per mail, en els horaris de sempre.


L'acolliment i el servei de menjador, com cada any, estaran disponibles des del primer dia de curs, el 12 de setembre. Si voleu, aquí teniu l'enllaç per consultar el calendari escolar de Sant Feliu del curs 2017-2018.

21/7/17

FaPaC vota en contra del debat Ara és demà

I les famílies?  Cinc ponències, cap referència

No hi ha cap referència a la família al títol de cap de les cinc ponències. Aquesta és la raó principal, entre d'altres, per la qual FaPaC ha votat en contra de la proposta final sobre el Debat Ara és Demà promogut pel Departament d'Ensenyament. La federació veu amb incomoditat que no es tingui en compte les famílies quan es parla d’educació i sí quan toca pagar o protestar. Les cinc ponències són:
 • professorat
 • alumnat
 • centres educatius
 • pilars
 • arquitectures del sistema

  Escola pública, de tots
  FaPaC opina, tal com diu el pedagog Francesco Tonucci, que “una escola per ser escola ha de ser pública, oberta a tothom”. El nostre objectiu seria que totes fossin escoles públiques en aquest sentit. Ara no ho són. I no veiem un camí clar a les ponències en aquesta línia. De fet, es fan servir massa les mateixes expressions que ens han portat a aquesta situació.


  Autonomia de centres i democràcia
  Els centres educatius han de ser democràtics. Sotmesos al control de la pròpia societat. El consell escolar és qui ha de dirigir de debò el centre i l’equip directiu qui ha d’executar les decisions del consell escolar. Ara no és així, fins i tot quan la norma anava en aquesta direcció, la realitat no encaixava del tot. El que es proposa al text tampoc va en aquesta línia.

  El centre educatiu està al servei de les persones i és la societat qui ha de vetllar perquè així sigui. Per tant, cal recuperar els consells escolars democràtics i decisoris, amb presència de la societat més enllà de la figura del representant municipal. Caldria que hi fossin presents les associacions de veïns, entitats de lleure, antics alumnes, membres d’escoles i instituts adscrits, equips de menjador, etc.

  Professorat
  Calen canvis en formació inicial i permanent. Malgrat tot, tenim en general uns professionals molt competents. Però una organització molt burocratitzada i un cert corporativisme fa que determinats comportaments es sobredimensionin i la imatge en surti distorsionada. Alguns dels problemes típics  són la manca d’estabilitat d’algunes plantilles, amb una presència elevada d’interinatges, la gran quantitat de professionals en comissions de servei i tasques administratives que demostren una certa voluntat de fugir de l’aula. I, en darrer terme, la presència de persones amb poca vocació i poca empatia. El repte aquí és fer canvis en aquells aspectes que no funcionen sense tenir afectacions negatives en aquells aspectes que responen positivament.

  Menjadors escolars
  Un tema important que no figura i passa de puntetes per tot el debat és el menjador escolar. Anant a màxims ha de ser gratuït, universal i gestionat directament pel mateix centre, amb una dotació pressupostària suficient que permeti el seu correcte desenvolupament. Ha de tenir una comissió del consell escolar que se’n cuidi del seguiment, per garantir una dieta equilibrada i l’aprenentatge d’hàbits correctes d’alimentació.

  Nous models
  Caldria buscar un tipus d’aprenentatge que defugís el model del XIX i començaments del XX. Es pot parlar d’aprenentatge personalitzat, però cal anar més enllà. Grups d’edats i competències diverses poden ser el nucli actiu d’aprenentatge habitual del sistema, i no deixar els aspectes trencadors per a moments molt limitats i amb l’única finalitat de poder posar-los a la memòria de curs.

  L’escola pot ser una gran eina de lluita contra la pobresa si ofereix competències i coneixements als sectors socials desfavorits. Però en un marc on per a molta get el fet de tenir fills és un passaport directe cap a la pobresa, on aproximadament un 30% dels menors de 16 anys està sota el llindar de la pobresa, la millor política educativa és la lluita contra la pobresa. I aquí el Departament d’Ensenyament ha de començar a treballar amb altres administracions en aquesta línia.

  Debat alternatiu sobre l'educació
  La comunitat educativa, com a contestació al plantejament vertical de l’Ara és demà va organitzar el Debat extraordinari sobre l'educació pública catalana per tal de donar el protagonisme i la veu directa a mestres, professors, docents, mares, pares i estudiants.

  Es va celebrar el 25 de març de 2017 a un institut de Barcelona, amb la participació de més de 250 persones. Es va posar el focus sobre l’educació i l’escola públiques i aquells temes i problemàtiques pedagògiques, polítiques i socials que ara mateix es donen i es debaten a les aules, als claustres i al carrer. Podeu consultar els vídeos i el resum de continguts en el web: http://www.debateducaciopublica.net/

  14/7/17

  Programa social per al suport familiar a l'èxit educatiu

  Fruit de la col·laboració de la FaPaC amb el grup de recerca ERDISC de la UAB

  Us apropem el projecte Programa Social Per al Suport Familiar a l'Èxit Educatiu que pretén millorar l'èxit educatiu d'infants i joves mitjançant el treball amb les famílies.

  El projecte parteix de la premissa que la millora de les relacions entre l'escola i la família afavoreix la implicació de les famílies en l'educació dels seus fills, la qual cosa repercuteix –a mitjà i llarg termini– en la millora de l'èxit educatiu dels infants i joves. El projecte compta amb més de 3 anys d'experiència en diferents centres educatius de l'estat espanyol.

  Es proposa la realització d'una sèrie d'activitats per a les famílies al llarg d'un curs acadèmic, organitzades al voltant de quatre àmbits que s'han evidenciat útils per a la millora de les relacions entre la família i l'escola:
  • criança positiva
  • aprenentatge a casa
  • comunicació
  • participació

  Entreu al portal i hi trobareu diferents materials, eines i recursos concebuts perquè qualsevol persona o persones que vulguin puguin posar en marxa sense dificultat el Programa. Actualment hi trobareu un catàleg amb 24 propostes per realitzar amb les famílies.

  Des del començament s'involucra activament a les famílies i es promou el treball en xarxa. Amb qui? Amb altres agents educatius del territori –professionals del centre educatiu, tècnics de les entitats del barri, responsables dels equipaments municipals, etc– per tal de dur a terme les activitats i aprofitar els recursos existents al territori.
   
  La FaPaC col·labora, a través d'un conveni, amb l'Equip de Recerca en Diversitat i Inclusió en Societats Complexes (ERDISC) de la Universitat Autònoma de Barcelona, un dels agents implicats en el projecte europeu impulsat per FaPaC EU Xarxa Clau: Famílies per a l'èxit educatiu que té com a finalitat incidir positivament en l'èxit educatiu a Europa posant a l'abast de la comunitat educativa els recursos metodològics i organitzatius necessaris.

  Us animem a conèixer el programa i posar-lo en marxa!

  13/7/17

  Últims dies per pagar els llibres de text 2017-2018

  15 de juliol, data límit

  L'últim dia per fer el pagament és el 15 de juliol, com us vam informar a la circular amb calendari del procés de reserva, pagament i recollida de llibres de text per al curs 2017-2018. Recordeu que heu de guardar el resguard del full de comanda.

  IMPORTANT: Indiqueu el nom i cognoms de l'alumne/a, número de soci i el curs que farà.

  El pagament es pot fer a qualsevol caixer de Banc Sabadell. Si es paga amb targeta, sigui quina sigui la vostra entitat, no hi ha comissió. Cal anar a l'opció "pagaments a tercers" i introduir el codi d'entitat 004068. Si pagueu per finestreta, sí hi ha comissió.

  Si voleu pagar per transferència el codi IBAN és ES25 0081 0051 6700 0132 9741. La comissió que us cobraran dependrà de les condicions que tingueu contractades amb la vostra entitat.

  També us demanem que si teniu més d'un fill/a, feu transferències separades, individuals, per facilitar-nos la comptabilitat.

  MOLT IMPORTANT
  Degut a les obres que es fan a l'escola aquest estiu, cal recollir els llibres al juliol, ja que no tindrem lloc on guardar-los. IMPRESCINDIBLE, si us plau. Si no podeu personalment, demaneu-li a alguna família de confiança. Gràcies. La recollida es farà, al Punt TIC del Palau Falguera, no a l'escola.

  Us tornem a recordar els dies i hores en què podreu fer la recollida. També us agrairem si ens podeu fer un cop de mà per fer el repartiment aquests dos dies

  Dia
  Matí
  Migdia
  Tarda
  dimecres, 26 juliol
  9 - 11 h.
  --
  18 - 20 h.
  dijous, 27 juliol
  9 - 11 h.
  --
  18 - 20 h.

  9/7/17

  La comunitat educativa demana la retirada del decret de menjador

  El decret s'ha fet sense transparència, diàleg ni participació de la comunitat educativa

  Les entitats i organitzacions que formen el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) demanen la paralització de l’actual projecte de “Decret pel qual es regula la gestió i el funcionament del servei de menjador escolar dels centres educatius públics de titularitat del Departament d’Ensenyament”.

  I exigeixen la redacció d’un nou esborrany que contempli altres criteris i prioritats amb un objectiu clar:
  • definir i garantir el menjador escolar com un servei públic
  • vinculat al dret a l’educació i al dret a l’alimentació
  • prenent com a fonament la igualtat, la inclusió, l’equitat, la cohesió i la justícia social

  El projecte de decret actual defineix models de gestió allunyats de la presa de decisió de la comunitat educativa, no prioritza criteris de qualitat i proximitat en la contractació pública de productes agroalimentaris, ni tampoc criteris socioeducatius o ambientals ni d’economia social.

  La necessitat d’actualitzar l’actual decret 160/1996, després de 21 any vigent, ha de ser una oportunitat per fer un pas endavant i no enrere, aprofundir en la consideració del temps de menjador com a temps educatiu emmarcat dintre del projecte educatiu de centre. De la mateixa manera, és necessari aprofitar aquest moment per obrir el debat participatiu dels diferents agents de la comunitat educativa per tal de fer també una aposta innovadora en aquesta franja educativa.  El MUCE recorda que, d’acord amb allò que es desprèn de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació (LEC), el servei de menjador escolar s’emmarca en el deure que correspon als poders públics de garantir l’exercici del dret a l’educació, removent els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud i promovent les condicions perquè la igualtat en l’exercici d’aquest dret sigui real i efectiva.

  Rebuig al procés de treball seguit per Ensenyament

  El MUCE manifesta també la seva crítica i absoluta discrepància amb el mètode de treball seguit pel Departament d’Ensenyament per elaborar i difondre el projecte de decret amb tan poca transparència, manca de diàleg i participació de les organitzacions de la comunitat educativa que representa el MUCE. Aquesta no és la manera per avançar des de la coresponsabilitat i la cooperació entre els diversos agents de la comunitat educativa.

  El Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) té com a objectiu defensar una educació pública, inclusiva, gratuïta, universal, catalana, de qualitat, integral, laica, coeducativa, democràtica i participativa, compensadora de desigualtats, enfocada a la igualtat d’oportunitats i adequadament finançada.

  30/6/17

  Projecte Educatiu de Ciutat: reunió del grup impulsor

  6 de juliol, de 18 a 20 h, CC Tovalloles

  Com ja sabeu, el passat 20 de maig es va fer la Jornada de presentació del Projecte Educatiu de ciutat. El proper 6 de juliol, ens reunirem amb les persones que vulgueu formar part del Grup Impulsor d’aquest Projecte, per treballar les línies estratègiques i les propostes que van sorgir a la Jornada de presentació i que es portaran al Fòrum d’educació, que està previst realitzar durant l’últim trimestre de l’any.

  El Grup Impulsor és un grup de treball ciutadà, divers i obert, i volem que sigui un grup de treball que ajudi a definir de manera consensuada les accions d’aquest projecte i que elabori i acabi dissenyant les principals línies d’acció que el Projecte Educatiu de Ciutat acabarà executant.

  Per aquest motiu necessitem la col·laboració de tots vosaltres per construir un model de ciutat on l’educació sigui el motor.

  Si no pots venir aquell dia, però en vols formar part, també pots enviar les teves dades.
  • Nom i cognoms
  • Adreça electrònica
  • Telèfon de contacte
  Trobareu tota la informació en relació a aquest projecte:

  http://participacio.santfeliu.cat/participacio/item/133-projecte-educatiu-de-ciutat
  25/6/17

  Comença el termini per pagar els llibres de text 2017-2018

  Del 25 de juny al 15 de juliol, no us oblideu

  Com us vam informar a la circular amb calendari del procés de reserva, pagament i recollida de llibres de text per al curs 2017-2018, l'últim dia hàbil és el 15 de juliol.

  Us recordem que necessiteu el resguard del full de comanda. El pagament es pot fer a qualsevol caixer de Banc Sabadell. Si es paga amb targeta, sigui quina sigui la vostra entitat, no us cobraran cap comissió. Cal anar a l'opció "pagaments a tercers" i introduir el codi d'entitat 004068. Si pagueu per finestreta, us cobraran comissió.

  Si voleu pagar per transferència el codi IBAN és ES25 0081 0051 6700 0132 9741. La comissió que us cobraran dependrà de les condicions que tingueu contractades amb la vostra entitat.

  També us demanem que si teniu més d'un fill/a, feu transferències separades, individuals, per facilitar-nos la comptabilitat.

  IMPORTANT: Indiqueu el nom i cognoms de l'alumne/a, número de soci i el curs que farà.

  MOLT IMPORTANT
  Degut a les obres que es faran a l'escola durant aquest estiu, cal recollir els llibres al juliol, ja que no tindrem lloc on guardar-los. IMPRESCINDIBLE, si us plau. Si no podeu personalment, demaneu-li a alguna família de confiança. Gràcies. La recollida es farà, al Punt TIC del Palau Falguera, no a l'escola.

  Us recordem els dies i hores en què podreu fer la recollida:

  Dia
  Matí
  Migdia
  Tarda
  dimecres, 26 juliol
  9 - 11 h.

  18 - 20 h.
  dijous, 27 juliol
  9 - 11 h.

  18 - 20 h.

  22/6/17

  La FaPaC treballarà per recuperar els menjadors escolars als instituts de secundària del Baix Llobregat

  Beques menjador, planificació educativa, escola inclusiva i fer xarxa, els altres eixos de treball

  La FaPaC, a l'Assemblea Territorial celebrada el passat dissabte 10 de juny a Martorell, va ratificar els membres de la junta territorial encapçalada per Susana Canet com a presidenta.

  A més, la reunió va servir per aprovar les línies de treball de cara al curs vinent i incidir en aquells temes que més preocupen a les famílies dels centres educatius de la comarca. Aquestes línies es concreten en els següents àmbits:

  BEQUES MENJADOR
  La FaPaC al Baix Llobregat va acordar continuar vetllant perquè es cobreixin les necessitats de les famílies. En aquest sentit, es farà tota la pressió política i social que sigui possible per fer visible la situació a la comarca, tenint com a fita principal la recuperació dels menjadors escolars a secundària i aconseguir la dotació econòmica suficient per cobrir les necessitats del territori.

  PLANIFICACIÓ EDUCATIVA
  La FaPaC treballarà per vetllar perquè el procés de matriculació a tots els municipis segueixin les línies correctes d’actuació i resolució d'incidències. Ho farà fent que a totes les Comissions de Garantia d'Admissió (CGA) hi hagi representants de la federació.

  La presència en aquestes comissions facilitarà obtenir informació i dades actualitzades per poder elaborar un informe anual sobre la planificació escolar real, tant a primària com a secundària. Aquest aspecte és clau per tal de continuar incidint en la necessitat de baixar les ràtios a les aules per millorar la qualitat educativa a les nostres escoles.

  ESCOLA INCLUSIVA
  Des de la junta territorial de la FaPaC es continuarà fent pressió a nivell polític i social perquè les nostres escoles siguin veritablement inclusives, comptant amb els recursos i dotacions econòmiques necessàries. L'acció de la federació anirà directament lligada als menjadors escolars, a la planificació i a la segregació escolar.

  Es marcarà una línia de treball envers l’atenció a la diversitat als menjadors escolars, especialment als col·lectius d'alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) més vulnerables.

  FEM XARXA – FEM TERRITORI
  La FaPaC considera molt important continuar fent del territori una gran xarxa entre administració, entitats, col·lectius, etc... que treballi en conjunt per tal de millorar i defensar el benestar dels nostres infants i joves.

  A aquestes línies de treball aprovades s'hi afegeixen les propostes extretes del taller que es va celebrar en el marc de l'Assemblea territorial amb les aportacions de les AMPA assistents, i són les següents:
  • Fer pedagogia a les AMPA de les opcions que hi ha per disminuir la segregació als municipis
  • Demanar coordinació entre els municipis que comparteixen alumnat

  21/6/17

  Canvis en les ajudes municipals als llibres de text i sortides escolars

  El període per sol·licitar-les serà del 4 al 18 de setembre
   
  L'Ajuntament de Sant Feliu oferirà el proper curs les mateixes ajudes econòmiques destinades a subvencionar els llibres i les sortides escolars obligatòries pel curs 2017-2018 a les famílies empadronades a Sant Feliu i que compleixin les condicions econòmiques establertes.

  Aquest és un dels eixos del Pla de Rescat Social posat en marxa aquest curs que ara acaba i que vol facilitar l'habitatge, l'alimentació o l'escolarització a persones o famílies que es troben en situacions d'emergència social o en risc d'exclusió social.

  El termini per sol·licitar-les serà del 4 al 18 de setembre. Caldrà fer-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, OAC, Pl. de la Vila de dilluns a divendres, de 8 a 20 h.


  Llibres de text

  En el cas de la línia d'ajuts per a l'adquisició dels llibres escolars, s'atorgarà una quantitat fixa en funció del curs escolar de l'infant. Així, les ajudes queden de la següent manera:
  • educació infantil, 40€
  • cicle inicial, 66€
  • cicle mitjà i superior, 36 €
  • ESO, 100€
  Les ajudes als llibres de text es lliuraran directament a les famílies sol·licitants.

   
  Sortides escolars obligatòries

  Pel que fa a les ajudes per a les sortides obligatòries programades pels centres escolars durant el curs 2017-2018, l'Ajuntament atorgarà la quantitat equivalent al 80% del cost mitjà de les activitats per escola. Les ajudes a les sortides escolars que es concedeixen les rebrà directament el centre escolar on assisteix l'alumne a qui se li concedeix l'ajut.

  Tant en els ajuts per a llibres de text com en els ajuts per a les sortides escolars, la quantitat concedida en cas de separacions o divorcis serà del 50% per al progenitor que ho sol·liciti.

  Requisits d'accés
  El principal requisit per optar als ajuts és que tant els pares, mares o tutors com els infants estiguin empadronats a Sant Feliu. A més, els nens o nenes han d'estar escolaritzats en una escola del municipi.

  Tot i que l'ajuda és de caràcter universal, només es podran beneficiar les famílies que compleixin determinats requisits econòmics, que s'han fixat prenent com a referència l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) i el nombre de membres del nucli familiar.
  #RescatSocial 

  20/6/17

  Manifest per la convivència i contra el racisme

  Assemblea ciutadana, dimecres 21 de juny, 19:00 h, CC Tovalloles

  Un grup de ciutadans i diverses entitats han posat en marxa aquest moviment. Es convoca una Assemblea Ciutadana i una manifestació per al dia 29 de juny. Tanmateix es demana a la població que ho desitgi que signi aquest manifest. Ho podeu fer anant al següent enllaç http://xlaconvivenciacontralodi.hol.es/signa-el-manifest/

  "Sant Feliu de Llobregat és una ciutat que lluita per ser, cada dia, més integradora, un lloc d’acollida i arrelament per a persones de tots els orígens, cultures i creences. Persones que han construït al llarg dels segles el que som avui com a societat. Exemples d’aquest grisol de cultures en harmonia els podem trobar a l’espai públic, a les entitats, a les festes i actes culturals i també a la nostra escola, en particular a la pública.

  En aquests moments, grups d’extrema dreta que res tenen a veure amb els nostres valors, pretenen manipular un debat social sobre el trasllat d’un centre de culte d’un indret a un altre de la ciutat. Un centre de culte que porta 14 anys a la ciutat, que és exemple de convivència entre el veïnat i de respecte escrupolós de la seva activitat a les ordenances municipals.

  L’objectiu d’aquests grups és instrumentalitzar aquest debat i tractar d’aprofitar per difondre les seves idees obertament feixistes, xenòfobes i discriminatòries, contràries al sentir de la gent dels nostres barris i de la ciutat en el seu conjunt.

  Utilitzen els atemptats terroristes dels darrers anys per justificar el discurs islamòfob. De manera injustificable intenten culpar tota la població de confessió musulmana de les accions d’uns pocs assassins dels quals, a sobre, n’és la principal víctima.

  Rebutgem les seves pràctiques, així com les polítiques estatals i europees en matèria de migració que es neguen a acceptar que encara queda un llarg camí per recórrer en matèria de reconeixement dels drets fonamentals dels i les persones migrants.

  No permetrem que el desconeixement, la desconfiança i la por arrelin i ens tornin una societat intransigent, perquè correm el perill de que partits feixistes i neonazis com DN, intentin trencar la nostra convivència, en primer lloc tacant les nostres parets amb les seves pintades d’odi. Repetir allò pitjor de la nostra Història no és una opció.

  Per tot això, demanem la il·legalització d’aquest partit, el tancament de les seves pàgines web i xarxes socials, l’inici d’accions judicials a l’empara del Codi Penal per incitació a l’odi, la imposició de sancions per embrutar els nostres carrers, i l’exigència del pagament de la neteja i danys ocasionats.
  Així mateix, declarem el nostre compromís amb la creació d’un moviment ampli, plural i unitari per aturar els feixistes i l’odi racista que difonen. Un moviment inspirat en el de rebuig de la guerra de l’Iraq, tal com proposa Unitat Contra el Feixisme i el Racisme.

  Ara i aquí, cal una gran mobilització popular en defensa de la nostra convivència i en contra de l’odi, del racisme i del feixisme. Per això, cridem a la màxima participació en la defensa dels drets de totes les persones i de repulsa a les organitzacions que legitimen el racisme, la xenofòbia i el supremacisme.

  Cridem també a totes les entitats i persones defensores dels Drets Humans, a Sant Feliu de Llobregat i arreu, a enfortir els grups locals contra el feixisme i el racisme.

  No deixem que escampin el seu odi pels nostres carrers.
  STOP Islamofòbia!
  Unim-nos contra el feixisme!
  ¡No pasarán!


  15/6/17

  Obres a l'escola: entrega dels llibres de text

  Punt TIC del Palau Falguera, 26 i 27 de juliol

  Benvolgudes famílies,

  com ja deveu saber, aquest estiu l’escola estarà en obres. Per aquesta raó, l’entrega dels lots de llibres del curs vinent no la podrem fer com sempre, a l’escola, sinó que la farem a:

  PALAU FALGUERA
  Punt TIC – Àrea d’Innovació i noves tecnologies

  També per aquest motiu es informem que cal recollir tots els llibres durant el mes de juliol.

  EL MES DE SETEMBRE NO ES REPARTIRAN LLIBRES. CAL RECOLLIR-LOS AL JULIOL

  HORARIS:
  • Dimecres, 26 de juliol de 9 a 11 h i de 18 a 20 h
  • Dijous, 27 de juliol de 9 a 11 h i de 18 a 20 h

  Recordeu que cal portar el comprovant de pagament, ja sigui de pagament per caixer, ja sigui per transferència. Termini de pagament: del 25 de juny al 15 de juliol

  Esperem que entengueu que tot això ho motiven unes circumstàncies fora de lo normal i us demanem disculpes per les molèsties que aquesta situació us pugui causar.

  La Comissió de llibres de text

  14/6/17

  Obres a l'escola: ajuda de les famílies

  Grups de pares i mares per netejar de material els espais

  A la reunió de delegades de dimarts 13 es va informar de l'estat actual de la planificació de les obres que han de dur-se a terme a l'escola durant tot l'estiu i part del primer trimestre del curs 2017-2018.

  Com les obres afectaran pràcticament tots els espais, durant tot l'estiu i cal deixar-los buits i en condicions perquè entrin a treballar tan bon punt acabin les classes, s'ha preparat un pla d'intervenció per al qual es demana la col·laboració de totes les famílies, en la mesura que pugui cadascú.

  Aquest és el pla:
  • 15, 16, 19 i 20 de juny. Les delegades faran equips de pares i mares de màxim 8-10 persones. Aquests frups s'encarregaran de ficar material en caixes i agrupar materials dels espais comuns, com la biblioteca, taller d'anglès, etc.
  • Setmana del 26 al 30 de juny. Les delegades de cada classe faran equips de 6 o 8 persones per classe. Cada classe desmuntarà la seva aula o portarà materials al gimnàs sota les indicacions de les mestres. Horari, en principi, de 9:30 a 13:30 h.
  • Material delicat (informàtic i audiovisual). L'Ajuntament o una empresa competent s'encarregarà de desmuntar tots els projectors i pantalles digitals de les aules.
  • Acolliment per als infants. L'AFA posarà un servei d'acollida per als infants de les famílies col·laboradores que ho necessitin. Gratuït de 9:30 a 13:30. També hi haurà esmorzar i aigua per a tots/es els voluntaris/es.
  • Entrega dels llibres de text. Com tampoc hi haurà lloc ni les condicions per treballar a l'escola, l'Ajuntament està buscant un espai alternatiu on dur a terme aquesta feina. En breu es comunicarà a les famílies. I es demana que tothom reculli el seu lot de llibres al juliol, ja que no disposarem de lloc per guardar els llibres que quedin fins al setembre.
  • Setembre. El mes de setembre es preveu que hi hagi molt poc temps per tornar a posar els materials al seu lloc i a més hi ha pel mig el pont de l'11 de setembre. L'AFA veiem molt difícil garantir l'organització i participació de les famílies. S'ha demanat que l'Ajuntament hi doni suport amb els seus mitjans.

  A tot això, l'AFA també fa saber que farà una crida a les famílies per fer neteja i moure els materials dels nostres espais a l'escola: aula de dibuix i pintura, espai de material esportiu i de l'Espriueta al costat del menjador, oficina de treball davant de P5.


  11/6/17

  FaPaC impulsarà la gratuïtat del menjador escolar

  Imminent recollida de signatures per impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP)

  La FaPaC engegarà en breu una recollida de signatures arreu del país per demanar al Parlament de Catalunya, al Govern de La Generalitat i al Departament d’Ensenyament que iniciïn els treballs necessaris per fer possible la gratuïtat del servei de menjador en els centres de titularitat pública on es realitzin
  • 1r cicle d’educació infantil (escola bressol)
  • 2n cicle d’educació infantil (P3, P4 i P5)
  • educació primària
  • educació secundària obligatòria
  • educació especial
  També caldria donar cobertura a tots aquells alumnes de centres concertats amb necessitats educatives especials.

  Volem que la implementació de la gratuïtat de l’espai de menjador de les escoles i instituts públics sigui del 100% abans de finalitzar el 2020. Amb aquest objectiu activarem converses amb diferents agents polítics, sindicals i del teixit educatiu perquè es sumin a la nostra proposta.

  Treballarem sobre la possibilitat i viabilitat d’impulsar una iniciativa legislativa popular que faci possible la gratuïtat dels menjadors si trobem reticències i/o poc interès de l’estament polític per liderar aquesta proposta.  Actual proposta de nou decret de menjadors oblida les famílies de l’escola pública

  La proposta de Decret posa el seu objectiu en l’externalització del servei i tanca la possibilitat que siguin les AMPA qui prestin el servei. El Departament no només vol eludir la seva responsabilitat sinó que, a més, considera que s’ha de fer negoci amb aquest servei.

  El subministrament del servei queda subjecte a la viabilitat econòmica del servei. Si considerem el servei de menjador com un servei públic aquest no ha de ser viable econòmicament sinó simplement necessari per als seus usuaris. Per contra, si vinculem la prestació del servei a la seva viabilitat econòmica ja no estem davant d’un servei públic sinó privat.

  El fet que s’estipuli clarament que el cost del servei recau sobre els usuaris, impossibilita que es pugui exigir a l’administració que es faci càrrec de tot o en part del mateix, tancant la porta a la universalitat i gratuïtat dels menjadors.

  Pel que fa a la supervisió del sistema, el Departament deixa fora de l’òrgan de control als usuaris del menjador, sense possibilitat que es puguin adreçar quan hi hagi incompliments en la prestació del servei.

  Es destina un sol article a regular l’estructura organitzativa: no es fa menció a la formació necessària que ha de tenir el monitoratge per poder atendre les necessitats de l’alumnat durant el temps del servei, deixant aquest criteri en mans de l’empresa; tampoc es regula enlloc la ràtio de monitor-alumne necessària.

  No hi ha cap referència als alumnes amb Necessitats Educatives Especials (NEE), tant pel que fa als mitjans materials (adaptació de l’espai) com als humans (personal amb la preparació necessària per atendre els nens), deixant a la voluntat de les famílies i/o de les empreses l’assumpció d’aquests costos perquè puguin gaudir del servei de menjador. Recordem que si es vincula el servei de menjador al dret a l’educació això obliga als poders públics a promoure les condicions perquè la igualtat en l’exercici d’aquest dret sigui real i efectiva. Els poders públics tenen l’obligació de remoure els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud.

  Les modalitats de prestació del servei que s’estableixen són:
  1. Cuina pròpia al centre: aquesta opció permet controlar de la manera més eficient el servei i, també, és la que permet abaratir més els costos, guanyant en qualitat. El problema és que no es fa menció a la infraestructura necessària per poder prestar el servei sota aquesta modalitat, deixant clar que l’administració no es farà càrrec del manteniment i conservació de les instal·lacions del menjador
  2. Càtering: aquesta opció s’hauria de reservar només per a aquelles escoles que la seva pròpia infraestructura no permeti la instal·lació d’una cuina o, tot i ser possible la instal·lació, el centre encara no en disposa. En cap cas es pot acceptar el càtering de línia freda ja que és completament inacceptable per a un servei de menjador que els seus usuaris són nens. La línia freda és menjar ultracongelat cuinat amb mesos d’antelació a ser servit als comensals. És la modalitat que utilitzen les grans empreses de càtering que es poden permetre tenir la fàbrica on s’elaboren els menús en una determinada Comunitat Autònoma i prestar el servei en qualsevol punt de la resta de l’Estat espanyol.
  El menjador escolar un espai educatiu més

  En un moment on el sector educatiu català viu una efervescència pedagògica vers la necessitat de renovació pedagògica i on hi ha consens sobre la importància de l’educació com un instrument de transformació social, com l’eina institucional clau per revertir desigualtats ja sigui a nivell immaterial o ja sigui a nivell material, garantint com en el cas que ens ocupa un àpat diari complert a molts infants i adolescents que d’altra manera no el tindrien.

  A la vegada, cal considerar igualment important l’educació formal (lectiva) i la no formal. El menjador escolar representa una pausa en l’educació formal diària dels infants. La seva durada és de 2 hores i mitja, les quals queden repartides entre l’estona del dinar i la de l’esbarjo.

  Es tracta d’un 33% de les hores que els infants passen a l’escola i per tant un temps, en quantitat molt importat que s’ha de transformar en un temps en qualitat educativa també important. Per tant, el temps de menjador s’ha de reconèixer com a TEMPS EDUCATIU emmarcat en el projecte educatiu del centre i integrat en el currículum educatiu i dinamitzat per recursos pedagògics existents en el centre per part de personal encarregat d’acompanyar els alumnes en l’horari de menjador.

  Els menjadors escolars han de ser espais on els infants adquireixin bons hàbits alimentaris tot gaudint d’aliments de proximitat i de temporada i en conseqüència també han d’esdevenir una important inversió en matèria de qualitat de salut.

  8/6/17

  Sopar 2017: venda de tiquets

  12 i 13 de juny, de 9:00 a 9:15, de 13:00 a 13:15 i de 15:30 a 15:45 h.

  Us recordem que el sopar de fi de curs que organitzem per a totes les famílies és el dissabte 17 de juny. Un any més també convidem les mestres, el personal no docent i els monitors/es, tant d'extraescolars com de menjador. És el sopar amb què acomiadem el curs.

  Com hem vingut fent des de fa quatre anys, el sopar serà col·laboratiu: cadascú portarà menjar i coberts de casa i cada curs, a través de les delegades, es coordinarà per veure què es porta, què es pot compartir, etc. No cal que porteu gots ni menjar en excés, calculeu per a 3 persones. Els gots els cedeix l'Ajuntament, però cal retornar-los.

  Recordeu que és fonamental la col·laboració de tothom. Dissabte el matí per una banda, per muntar les taules i les cadires. I quan acabi la festa per recollir-ho tot, taules i cadires, i netejar una mica. Si ho fem entre tots serà més fàcil. Les famílies que marxin abans, si recullen la seva part, facilitaran la feina a la resta.

  També hi haurà:
  • animació per als més petits
  • concurs de truites i postres
  • concurs d'imitacions i actuacions
  • petit comiat als alumnes de 6è
  • ball fins a les 2:00 h.
  Per tot això, les famílies que vulguin venir al sopar, hauran de comprar tiquets. El preu és de 4,00 € per persona adulta. Els menors de 18 anys no paguen. Aquests diners serveixen per pagar les taules i cadires (l'Ajuntament les cedeix però no cobreix el transport), l'animació infantil, el servei de neteja dels lavabos, l'aigua i el cava. Cada família pot seure a la taula del curs que desitgi, però per poder organitzar les taules cal saber-ho amb antelació. Quan compreu els tiquets ens ho heu de fer saber.

  Important: com no hi ha prou taules i cadires per tothom, primer fem menjar els infants i després mengem els grans.

  Per organitzar-nos cal que us poseu en contacte amb la delegada del vostre curs. Cada curs es podrà muntar el sopar al seu gust, compartint menjar o repartint-se els plats. Tota aquesta informació, així com les peticions o suggerències, les podeu fer a través de les delegades.

  Gràcies a tothom per la col·laboració.

  7/6/17

  Assemblea Territorial FaPaC Baix Llobregat

  Dissabte 10 de juny, complex esportiu de Martorell, 9:30 - 14 h

  El proper 10 de juny FaPaC Baix Llobregat celebra la seva Assemblea Territorial. Hi esteu convidades totes les famílies sòcies d'alguna AMPA associada a FaPaC de la comarca.Aquí teniu el programa:
  • Aprovació de l'acta anterior
  • Aprovació de la Memòria 2017
  • Ratificació Junta Territorial 2017-2018
  • Pla de Treball 2017
  • Torn obert de precs i preguntes

  No hi falteu! Comptem amb vosaltres!

  És un dia molt important per a les AMPA del Baix Llobregat i FaPaC, és per això que en nom de FaPaC us convidem a compartir amb nosaltres aquest dia.

  • Hi haurà servei de monitoratge per a les famílies que ho desitgin.
  • A partir de les 11:30 h us podeu a un d'aquests tallers: Segregació escolar; la saturació a Secundària o la Fisioteràpia a l'escola

  Dissabte, 10 de juny de 2017, de 9:30 h a 14 h
  Lloc: Complex Esportiu - C/ Josep Tarradellas, 11 - Martorell  4/6/17

  Ensenyament amaga a les famílies el nou decret de menjadors

  L'esborrany no recull cap de les aportacions fetes per FaPaC

  La FaPaC, entitat que aplega més de 2.200 AMPA i prop de 500.000 famílies, lamenta l'actitud del Departament d'Ensenyament a l'hora de donar a conèixer l'esborrany del Decret que regula els menjadors escolars entre les parts afectades, que deixa totalment al marge les famílies usuàries dels centres públics.

  En una reunió mantinguda el passat 11 de maig, el Director General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa de la conselleria, Jordi Miró Meix, va informar a la Presidenta de la FaPaC, Montse Conejo, que s'estava redactant el Decret de Menjadors i que li'n faria arribar una còpia abans del dia 31 de maig. Ara, en canvi, la FaPaC ha tingut constància que el Departament ha enviat l'esborrany al conjunt d'empreses que presten el servei, mentre que l'entitat no rebrà el text fins a la reunió de la Taula de Federacions de Famílies que se celebrarà el proper 6 de juny, sent que quatre de les Federacions representades en aquesta Taula no estan afectades per l'aplicació d'aquest Decret de menjadors escolars.


  FaPaC denuncia que, en tot aquest procés, l’administració ignora les famílies que aposten per l'escola pública i que, precisament, seran les principals afectades per les mesures que estableixi el Decret. "No ens permeten participar. Som la federació que més representació tenim i no s’han dignat ni a passar-nos l’esborrany, cosa que sí que fan amb les empreses de càtering", ha lamentat la presidenta de la federació, Montse Conejo.

  La FAPAC alerta també que l’esborrany no recull cap de les aportacions fetes per l'entitat i només té en compte a les famílies per establir que “l’import del servei escolar de menjador serà abonat íntegrament pels alumnes que en siguin usuaris o per llurs famílies”.

  FaPaC demana la dimisió de Jordi Miró Meix

  Davant el menyspreu del Departament front les famílies, la FaPaC es veu obligada a demanar la dimissió del Director General d'Atenció a la Família i a la Comunitat Educatuva, el Sr. Jordi Miró. A més, des d'aquest moment la federació emprendrà actuacions en contra de la privatització d'aquest servei on els únics afectats són les nostres filles i fills.

  A l'espera de poder analitzar el text en profunditat, al qual sí ha tingut accés la FAPAC per altres mitjans, l'entitat recorda que, d'acord amb el que es desprèn de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació (LEC), el servei de menjador escolar s'emmarca en el deure que correspon als poders públics de garantir l'exercici del dret a l'educació, removent els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud i promovent les condicions perquè la igualtat en l'exercici d'aquest dret sigui real i efectiva. En aquest sentit, des de 1996 s'ha fet palesa la necessitat socioeducativa que cobreix el servei de menjador escolar.

  El Decret no recull cap dels punts inclosos en les al·legacions que la FaPaC va fer arribar al respecte, entre d'altres:
  • Universalització i gratuïtat del servei de menjador mitjançant la modalitat de gestió directa per part del Departament d'Ensenyament, consistent en l'elaboració per personal laboral contractat per la Generalitat de Catalunya dels menús a les dependències del centre escolar, així com del monitoratge necessari per cobrir les necessitats de l'alumnat. 
  • En el cas que la universalització i gratuïtat del servei de menjador no es pugui garantir de forma immediata, es reclama que les famílies organitzades en entitats provades sense ànim de lucre seran les responsables de la contractació i gestió integral del servei, autoritzades a l'efecte pel Departament d'Ensenyament.
  • El temps de menjador s’ha de considerar temps educatiu emmarcat dintre del projecte educatiu de centre.
  • Regulació de la ràtio del monitoratge.
  • Assignació dels vetlladors necessaris en horari de menjador per tal que els alumnes amb NEE (Necessitats Educatives Especials) en puguin fer ús en igualtat d’oportunitats.

  1/6/17

  L'escola apadrina tres ximpanzès al Congo

  Pas final de la campanya 'Mobilitza't per la selva'

  L'escola ha rebut aquest correu:

  “Estimados amigos y amigas de l’Escola Salvador Espriu,
  Muchas gracias por vuestra colaboración en la campaña Movilízate por la selva. Vuestro esfuerzo tiene recompensa: ¡Habéis ganado 3 apadrinamientos Chimpamig@s! ¡Enhorabuena!
  Junto a la propia satisfacción de actuar decididamente en favor de nuestro planeta, os convertís de forma automática en Chimpamig@s durante 1 año… Os enviaremos por correo electrónico los Certificados de Apadrinamiento y, periódicamente, un informe Chimpamig@s detallado (Cartas desde África, cuatro informes exclusivos durante 12 meses), sobre los progresos del chimpancé o los chimpancés apadrinados, así como otras novedades de Tchimpounga, el Centro de Rehabilitación de Chimpancés del Instituto Jane Goodall en Congo” …

  Els nens i les nenes ja han votat quins ximpanzés apadrinem. Si cliqueu sobre la imatge veureu les històries dels ximpanzés que podem apadrinar. Moltes gràcies a tothom que ha col·laborat en la campanya de recollida de mòbils.

  http://www.janegoodall.es/es/chimpamigos.html

  Com ja sabeu, l'institut Jane Goodall ha posat en marxa aquesta campanya per recollir telèfons mòbils usats a tot el món amb l'objectiu de recuperar alguns elements molt preciats com metalls preciosos o el coltan, un mineral rar l'extracció del qual provoca al Congo treball infantil, deforestació, abús laboral i guerres. A més a més suposa un perill per a l'ecosistema dels ximpanzès i la resta de primats de la zona.

  Amb la recollida d'aparells mòbils, la fundació ofereix apadrinar ximpanzès i rebre informació de cadsacun d'ells.

  30/5/17

  Calendari llibres de text 2017-2018

  Reserva (comanda) de llibres, de l'1 al 8 de juny

  Iniciem el procés de compra dels llibres de text del curs 2017-2018. Us podeu descarregar la llista completa de llibres de text curs 2017-18 amb els corresponents codis ISBN i la circular amb el calendari i tota aquesta informació.

  El procés consta de tres fases:

  1. RESERVA
  Cal portar el full de comanda al mostrador de l'AMPA, obligatòriament.

  No el retalleu a casa, l'hem de segellar. Us quedareu amb una part del full, que us servirà per fer el pagament. La reserva la podreu fer en els següents horaris:

  Dia
  Matí
  Migdia
  Tarda
  Dijous, 1 juny 9 - 9:15 h. 12:30 - 12:45 h.
  16:30 - 17:00 h.
  Dimarts, 6 juny
  9 - 9:15 h.
  13:00 - 13:15 h.
  15:30 - 16:00 h.
  Dimecres, 7 juny
  9 - 9:15 h.
  13:00 - 13:15 h.
  15:30 - 16:00 h.
  Dijous, 8 juny
  9 - 9:15 h.
  13:00 - 13:15 h.
  15:30 - 16:00 h.

  Hem repartit a tots els/les alumnes de l'escola el full de comanda que li correspon. Si per qualsevol motiu no el teniu o en necessiteu un altre, els podeu descarregar als següents enllaços:

  llibres P4   |   llibres P5   |   llibres 1r   |   llibres 2n   |   llibres 3r   |   llibres 4t   |   llibres 5è   |    llibres 6è

  Les famílies que us heu apuntat al programa de reutilització de llibres de text, heu de presentar els models següents:


  El llibres ombrejats en gris són els que es reutilitzen i que, per tant, no compreu, van inclosos amb la quota. No obstant, comproveu que els teniu dins de la bossa que us entregarem.

  NOTA: El llibre de Música NO s'entrega a cap alumne/a de l'escola. L'aula de música disposa d'un exemplar per a cada estudiant de cada nivell i no surt de l'aula.

  2. PAGAMENT
  El resguard del full de comanda us permetrà fer el pagament al Banc Sabadell. El podeu fer a qualsevol caixer. Si pagueu amb targeta, de l'entitat que sigui, no us cobraran cap comissió. Heu d'anar a l'opció "pagaments a tercers" i introduir el codi d'entitat 004068. Si pagueu per finestreta, us cobraran comissió.

  Si voleu pagar per transferència el codi IBAN és ES25 0081 0051 6700 0132 9741. Les comissions que us puguin cobrar dependran de les condicions que tingueu contractades amb la vostra entitat.

  IMPORTANT: Indiqueu el nom i cognoms de l'alumne/a, núm de soci i el curs que farà.

  Teniu de temps del 25 de juny fins al 15 de juliol

  3. RECOLLIDA
  Avís important: OBRES A L'ESCOLA
  Aquest estiu l'escola estarà d'obres, cosa que significa que no podrem utilitzar els seus espais per recollir, revisar els llibres de text, fer els lots i entregar-los a les famílies. Estem mirant un espai alternatiu amb l'Ajuntament, un espai que estigui a prop de l'escola i sigui el més accessible possible.

  Quan el tinguem, ja us informarem del lloc i dels dies en què podreu recollir els vostres llibres.

  Això sí, aquest any només farem entrega el mes de juliol, ja que no tindrem espai on guardar-los fins al setembre. Si us plau, totes les famílies passeu a recollir-los durant el juliol.