30/7/08

Repartiment llibres de text

De mica en mica i sense aglomeracions. Durant aquests tres dies s'han entregat els llibres de text a tots aquells pares que en vau fer la reserva. Més de 350 lots de llibres sobre un total de 450 alumnes. Tothom que ho desitgi rebrà el rebut per justificar els diners pagats, ajustant-se d'aquesta manera al que demana l'Ajuntament per demanar l'ajut.Els qui no pogueu recollir-los ara, els tindreu a la vostra disposició a partir del primer dia de classe. Només s'ha de ressenyar una incidència: els llibres de text d'anglès de 4t curs no han arribat (els llibres d'exercicis, sí que hi són) i per tant es lliuraran també a principi de curs. Recordeu: el 15 de setembre.

No hay comentarios: