29/1/11

Matrícula curs 2011-2012

Preinscripció del 14 al 25 de febrer


La sol·licitud de preinscripció s’ha de presentar preferentment al centre educatiu triat en primera opció, a l'oficina municipal d’escolarització (Can Ricart) o als serveis territorials del Departament. S’haurà d’acompanyar de la documentació necessària per acreditar els diferents criteris de baremació.

La resta del calendari és el següent:
  • 15 de març: publicació de les llistes baremades. Les reclamacions es poden fer al llarg dels tres dies següents
  • 23 de març: publicació de les llistes baremades definitives
  • 2 de maig: publicació de llistes d'alumnes admesos
  • 6 al 10 de juny: matrícula

Nou criteri complementari per resoldre les situacions d’empat
El Govern ha aprovat un nou criteri complementari per resoldre els casos d’empat en el recompte de punts. Per primera vegada, s’atorguen 5 punts a l’alumnat que hagi tingut el pare, la mare, els tutors o germans escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud. Amb la introducció d’aquest nou criteri, el Departament vol donar valor a la implicació de les famílies en la tria del centre educatiu dels seus fills/es.

No hay comentarios: