9/7/12

Manifest en defensa de l'escola inclusiva

En perill el model establert fins ara

Malgrat els avenços innegables dels darrers anys per avançar cap un model d’escola inclusiva i amb l’aval de les línies de recerca més sòlides, les entitats representants del sector de la discapacitat han detectat indicadors que fan perillar el camí ja recorregut.

La FaPaC juntament amb d'altres entitats han elaborat i signat el  Manifest per la defensa de l'escola inclusiva, un model d'escola per a tothom. Veure i descarregar manifest (pdf).

En el manifest es demana al Departament d'Ensenyament:
  • Que presenti públicament una definició clara de les línies estratègiques del Model Educatiu que pretén l’actual govern.
  • Que es faci costat a la tasca dels Centres d’Educació Especial com a proveïdors de serveis de suport a l’escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials, tal i com es reflecteix a la LEC.
  • Que defensi, d’acord amb el Model d’Escola Inclusiva, l’atenció a la diversitat basada en el principi d’inclusió i d’igualtat d’oportunitats, posant a l’abast dels alumnes els recursos necessaris per tal de fer possible la seva participació en entorns escolars ordinaris.
  • Que es realitzin les esmenes necessàries en les Instruccions del curs 2012-13 per tal que es reflecteixi l’existència de l’Escola Inclusiva.
L'objectiu és exigir no tant el creixement, sinó el manteniment dels recursos i serveis que, fins ara, s’estaven aplicant per a garantir una educació de qualitat als alumnes amb necessitats educatives especials.

A través d'internet també podeu signar aquesta petició en favor de l'escola inclusiva. Us animem a fer-ho. No deixem que es perdin els avenços aconseguits fins ara.

No hay comentarios: