25/11/13

Resultats proves PIRLS-TIMMS

Excel·lent puntuació de l'escola, en el conjunt de Catalunya, Espanya i internacional

PIRLS (Estudi Internacional de Progrés en Comprensió Lectora) i TIMSS (Estudi Internacional de Tendències en Matemàtiques i Ciències) són dues proves elaborades per l’Associació Internacional de l’Avaluació del Rendiment Educatiu que es van començar a dur a terme els anys 2001 i 1995, respectivament. PIRLS es fa cada 5 anys i TIMMS, cada 4. L'any 2011 van coincidir totes dues.

El curs 2010-2011 l’escola Salvador Espriu va ser seleccionada per participar, amb un grup de 4t de primària, en la realització d’aquestes proves juntament amb altres 312 escoles d’Espanya i amb 50 països d’arreu del món. Les proves s'apliquen i es corregeixen totalment de forma externa a cada escola.

Els resultats obtinguts pel centre són força positius però s’han d’entendre que són resultats puntuals, no significatius, ja que la mostra d’escoles escollides no és representativa, estadísticament parlant, del total de la població.

Els dies 7 i 8 de novembre passats la Direcció de l’escola va assistir al Congrés PIRLS-TIMSS a Madrid que va organitzar el Ministeri d’Educació i Ciència i l’Institut Nacional d’Avaluació Educativa per a presentar els informes de centre d’aquests estudis internacionals.

Us facilitem els resultats en els següents enllaços.Matemàtiques

Resultats complets (2 pdfs, 7,7 Mb i 3,3 Mb)

No hay comentarios: