28/10/14

Formació per a famílies

Mitjans de novembre, escola Monmany i institut Martí Dot

L'Ajuntament de Sant Feliu, a través del Programa de Suport a les ampa, organitza una nova tongada de sessions de formació per a les famílies. No es tracta de xerrades, sinó de sessions en format de taller participatiu, amb dinàmiques i tècniques per promoure i afavorir l'intercanvi d'idees i opinions.

Per a aquest novembre hi ha dues sèries: intel·ligència emocional i presa de decisions. Les inscripcions s'han de formalitzar enviant un mail, fins al dia 6 de novembre, a suportampas@santfeliu.cat.

PREPARAR, AMB ELS NOSTRES FILLS/ES, EL DIA DE DEMÀ.
PROPOSTA D'INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

Adreçat a pares i mares d'alumnes de primària i secundaria.

Taller participatiu i dinàmic on a partir d'unes pinzellades teòriques es provocarà el col loqui i el treball individuai i en grup sobre els següents continguts:
  • Corresponsabilitat educativa: familia - escola - entorn
  • Educar en el "ser" i no per al "rol"
  • Les expectatives dels pares / mares i les expectatives de fills/es
  • Crisi - Canvi - Oportunitat: actitud emprenedora
  • Les emocions bàsiques: les conductes emocionalment intel·ligents
  • Principis de gestió emocional

Dates: 12 i 19 de novembre
Horari:17:30 - 19:30 h
Lloc: escola Monmany
Formadora: Roser Sellés - coaching & PNL

ACOMPANYAR ALS NOSTRES FILLS/ES EN LA PRESA DE DECISIONS

Adreçat a pares i mares amb fills/es adolescents, de 12 a 18 anys.

Les sessions es plantegen a partir d'una metodologia activa i participativa basada en dinàmiques i tècniques que afavoreixin el diàleg, l'expressió d'idees i les experiències dels participants. Continguts:
  • El clima familiar, l'establiment d'objectius i la presa de decisions
  • El procès de maduració personal, el desenvolupament de la pròpia identitat i les competències bàsiques
  • Els recursos i alternatives de l'entorn relacionat amb els itineraris formatius i laborals

Dates: 10, 17 i 24 de novembre
Horari: 17:30 - 19:30 h
Lloc: institut Martí Dot
Formadora: Laura Fontana

No hay comentarios: