9/7/17

La comunitat educativa demana la retirada del decret de menjador

El decret s'ha fet sense transparència, diàleg ni participació de la comunitat educativa

Les entitats i organitzacions que formen el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) demanen la paralització de l’actual projecte de “Decret pel qual es regula la gestió i el funcionament del servei de menjador escolar dels centres educatius públics de titularitat del Departament d’Ensenyament”.

I exigeixen la redacció d’un nou esborrany que contempli altres criteris i prioritats amb un objectiu clar:
  • definir i garantir el menjador escolar com un servei públic
  • vinculat al dret a l’educació i al dret a l’alimentació
  • prenent com a fonament la igualtat, la inclusió, l’equitat, la cohesió i la justícia social

El projecte de decret actual defineix models de gestió allunyats de la presa de decisió de la comunitat educativa, no prioritza criteris de qualitat i proximitat en la contractació pública de productes agroalimentaris, ni tampoc criteris socioeducatius o ambientals ni d’economia social.

La necessitat d’actualitzar l’actual decret 160/1996, després de 21 any vigent, ha de ser una oportunitat per fer un pas endavant i no enrere, aprofundir en la consideració del temps de menjador com a temps educatiu emmarcat dintre del projecte educatiu de centre. De la mateixa manera, és necessari aprofitar aquest moment per obrir el debat participatiu dels diferents agents de la comunitat educativa per tal de fer també una aposta innovadora en aquesta franja educativa.El MUCE recorda que, d’acord amb allò que es desprèn de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació (LEC), el servei de menjador escolar s’emmarca en el deure que correspon als poders públics de garantir l’exercici del dret a l’educació, removent els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud i promovent les condicions perquè la igualtat en l’exercici d’aquest dret sigui real i efectiva.

Rebuig al procés de treball seguit per Ensenyament

El MUCE manifesta també la seva crítica i absoluta discrepància amb el mètode de treball seguit pel Departament d’Ensenyament per elaborar i difondre el projecte de decret amb tan poca transparència, manca de diàleg i participació de les organitzacions de la comunitat educativa que representa el MUCE. Aquesta no és la manera per avançar des de la coresponsabilitat i la cooperació entre els diversos agents de la comunitat educativa.

El Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) té com a objectiu defensar una educació pública, inclusiva, gratuïta, universal, catalana, de qualitat, integral, laica, coeducativa, democràtica i participativa, compensadora de desigualtats, enfocada a la igualtat d’oportunitats i adequadament finançada.

No hay comentarios: