23/12/10

Mira què fan ara: recursos


Per a tothom que no va poder assistir a la sessió, us oferim aquí el document-guia, on hi trobareu consells i recomanacions per veure la televisió amb els vostres fills i filles, propostes de temes de debat i reflexió per formular amb ells i elles o amb altres famílies i alguns enllaços d'interès.

La sessió del dia 17 de novembre, més dirigida cap al debat participatiu que cap a la xerrada clàssica, va comptar amb una bona participació de famílies. Entre d'altres es van analitzar conjuntament diferents exemples de peces d'informatius, la credibilitat dels formats televisius, els informatius "infantils", el sexisme, la publicitat, les relacions amoroses i els conflictes a les sèries de més audiència del moment.

Com a bibliografia es pot consultar tota l'obra de Joan Ferrés, expert en educació i doctor en Comunicació Audiovisual. Ha publicat Vídeo y educación (Paidós, 1992), La publicidad, modelo para la educación (Akal, 1994), Televisión y educación (Paidós, 1994), Televisión subliminal. Socialización mediante comunicaciones inadvertidas (Paidós, 1996), Educar en una cultura del espectáculo (Paidós, 2000). També ha dissenyat, coordinat i coescrit Com veure la televisió. Material didàctic per a nens i joves (1998), 3 cintes i 3 llibres editats pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya. La seva última obra es La educación como industria del deseo: un nuevo estilo comunicativo (Gedisa, 2008).

Altres enllaços d'interès:

No hay comentarios: