2/3/17

La FaPaC condemna la campanya de "Hazte oir"

L'autobús de la campanya, immobilitzat a petició del fiscal de Madrid

La FaPaC rebutja frontalment la campanya impulsada per l'organització “Hazte Oír”, amb seu a Madrid, que està fent arribar, des de fa diverses setmanes, un pamflet titulat ¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? a les AMPA i AFA i a les direccions de centres educatius públics i concertats.

El pamflet, editat en format de llibre, és una clara eina de propaganda homòfoba que veu com una amenaça les lleis recentment aprovades a diferents comunitats autònomes per garantir els drets de les persones LGTBIQ (Lesbianes, Gais, Transexuals, Bisexuals, Intersexuals, Queers). El contingut vol traslladar una crítica esbiaixada i un missatge confús qüestionant la diversitat sexual i de gènere. “Hazte Oír” qualifica aquests progressos socials com a “lleis d'adoctrinament sexual” que “imposen un model ideològic que afecta el desenvolupament emocional i els valors dels menors i les seves famílies”. La FaPaC considera que és, precisament, aquesta campanya la que vol establir un model excloent cap a una part de la nostra societat.

Aquest material, inacceptable i vergonyós, ens vol tornar a èpoques pretèrites que crèiem haver superat, a més de suposar un atac directe als drets i llibertats individuals de les persones des del punt de vista sexual i de gènere, especialment preocupant quan parlem d'infants i adolescents i de l'àmbit escolar. 

La FaPaC, altament preocupada i coneixedora d'aquesta situació a molts centres educatius catalans, va informar i denunciar ràpidament aquests fets a l'Observatori contra l'Homofòbia i al Departament d'Ensenyament qui ho va traslladar a la Direcció General d'Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.


L'Administració ha confirmat que el contingut del llibret és contrari a l'esperit de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homotransfòbia. A més, ha denunciat la difusió del document al Programa LGBTI de la Comunitat de Madrid.

Autobús publicitari

“Hazte Oír” ha fet un pas més en aquesta campanya fent ús d'un autobús que circula ja per Madrid i que també podria arribar a Catalunya, amb uns missatges del tot irrespectuosos amb la diversitat i de marcat sentit transfòbic i discriminatori cap als infants transsexuals.

La FaPaC demana a l'Administració catalana, les administracions locals i supramunicipals que prenguin les accions necessàries contra aquest tipus de campanyes discriminatòries, que fomenten l'odi i vulneren tot tipus de drets i llibertats, dels infants i de llurs famílies.

També fa una crida a totes les AMPA i AFA que evitin participar en la distribució d'aquest llibret en el cas d'haver-lo rebut i us encoratja a seguir formant part d'unes comunitats educatives on es defensi la diversitat com a valor, garantint un adequat desenvolupament emocional i una millora de les habilitats socials tals com el respecte, l'empatia i la solidaritat.

Demanem a les AMPA i AFA que denunciïn aquests tipus de campanyes dutes a terme per organitzacions del caire d'Hazte Oír, organitzacions que viuen d'esquenes a la realitat social i que propugnen un retorn a èpoques més fosques on la ciutadania no podia escollir lliurement la manera en que volia viure la seva vida.

De moment l'autobús ha estat immobilitzat. Tanmateix, recordem que ha costat molt patiment i molta lluita assolir aquests drets com per ara defallir en la seva defensa. Animem a tota la comunitat educativa a fer un front comú per garantir els drets i el benestar de tots els infants i adolescents i de la resta de la societat, sigui quina sigui la seva identitat i orientació sexual. #StopLGTBIQfobia

No hay comentarios: