17/3/09

Comunicat vaga dia 19

Els mestres de la nostra escola secundaran en ple la vaga del proper dijous en protesta per la política educativa de la Conselleria d'Educació. Aquesta és una vaga que han convocat els cinc sindicats majoritaris del sector de l'ensenyament.

En el comunicat facilitat ahir als pares, el claustre exposa tots aquestes raons i demana excuses per les evidents molèsties que aquesta vaga causarà als pares. El Departament ha decretat uns serveis mínims d'1 mestre per cada 4 classes d'educació infantil i primària, així com un membre de l'equip de direcció.

La Junta de l'associació de pares dóna suport a totes les reivindicacions dels mestres, i a la vegada, conscients del problema que pot suposar per als pares i mares que vulguin fer ús dels serveis mínims, ha decidit mantenir el servei d'acolliment matinal i de tarda en les condicions habituals. Pel que fa a les activitats extraescolars, dependrà del nombre d'alumnes que vulguin fer classe normal.

No hay comentarios: