9/7/09

Ajut municipal a la compra de llibres de text

Totes les famílies empadronades a Sant Feliu de Llobregat amb fills que cursin estudis d’educació infantil o primària el curs vinent a qualsevol centre escolar públic o concertat de Catalunya podran rebre una ajuda econòmica de l’Ajuntament per a l’adquisició de llibres de text. Així ho va aprovar el Ple del consistori celebrat al mes de maig.

L'ajuda és de 20 € per a cada alumne d’educació infantil i 25 € per als d’educació primària.

  • Què cal fer per rebre l'ajuda?
    Cal fer la sol·licitud prèvia a l'Ajuntament, presencialment a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana ubicada a l’edifici del consistori de la plaça de la Vila o, per Internet a través del web municipal.
  • Termini per fer la sol·licitud: De l’1 al 30 de setembre de 2009. El pagament dels ajuts no es farà fins al març de 2010 per mitjà d’un ingrés al compte corrent indicat pel sol·licitant.

Les famílies que es beneficiïn d’aquesta ajuda podran optar també a subvencions concedides per d’altres administracions públiques o entitats privades per a l’adquisició de llibres de text.

Haureu de tenir un justificant conforme us heu gastat en llibres de text una quantitat econòmica superior a la de l'ajuda. Per tant, quan recolliu els llibres, enrecordeu-vos de demanar-lo. Si el procediment és com els anys anteriors, en cap cas ha calgut presentar el justificant.

Tota ajuda és bona, sobretot vistos els preus dels llibres d'aquest any, però lamentem, tal com argumenta ICV, que aquests diners no es destinin a millorar els diferents projectes per millorar la reutilització dels llibres de text, tant el que du a terme la Generalitat en forma de subvencions, com els que han implantat moltes escoles i instituts i que nosaltres tenim la intenció de posar en marxa a partir del curs vinent. Seria més profitós utilitzar aquests diners conjuntament i d'aquesta manera l'estalvi s'aniria incrementant any rera any.

No hay comentarios: