7/1/10

La FaPaC exigeix recursos per al nou calendari escolar

La FaPaC planta cara

El 21 de desembre el Consell Escolar de Catalunya va aprovar una esmena presentada per la FaPaC en referència al nou calendari escolar 2010-2011 que està a punt d'aprovar el Departament d'Educació. L'esmena exigeix que es garanteixin recursos suficients perquè la responsabilitats no recaigui sobre les AMPA i cap família surti perjudicada amb aquesta reforma.

Textualment, l'esmena diu:

"El Departament d'Educació garantirà el nombre suficient d'Escoles Obertes de proximitat i els recursos suficients per atendre, durant la setmana de febrer, tot l'alumnat que ho requereixi".

Amb aquesta esmena, la FaPaC exigirà que el Departament d'Educació asseguri l'obertura de tantes escoles com faci falta i s'encarregui de la gestió de les activitats necessàries, en la qual podran participar totes les AMPA que ho desitgin. La FaPaC exigirà, a més, que hi hagi recursos suficients perquè la despesa no recaigui en les famílies.

Tot i que el nou Ordre de Calendari finalment expressi aquestes garanties per assegurar escoles obertes i amb els recursos necessaris, la FaPaC continuarà reclamant que la Conselleria d'Educació assumeixi plenament la seva titularitat dels centres educatius públics i asseguri, exercint aquesta titularitat, l'oferta de totes les activitats complementàries que facin falta incloent-hi les que es necessitin per la setmana de vacances de febrer.

La Fapac es compromet a defensar el dret de totes les famílies, independentment del lloc on visquin i de la seva situació econòmica i social, a tenir les seves escoles obertes aquesta setmana de febrer. L'equitat del sistema educatiu es mesura sobretot en la igualtat d'oportunitats de tot l'alumnat independentment del seu lloc de residència o situació socio-econòmica.

La nova proposta d'Ordre de Calendari, com recordareu, introdueix l'avançament de l'inici de les classes una setmana, una interrupció d'una setmana al mig del segon trrimestre i la supressió de la jornada intensiva al juny a la primària pública.

1 comentario:

Anónimo dijo...

La política que s'està fent des del departament d'ensenyament és de retallada total: des de taules i cadires a personal (auxiliars, substituts). Dubto moltíssim que assumeixin el cost de la setmana del febrer. Segons "ells" aquesta setmana ha de sevir perquè les famílies vagin a esquiar i així conciliar vida laboral i familiar. Quina poca vergonya!!!! Aquesta és la idea que tenen de conciliació???? Que es replantegin els horaris laborals no els escolars!!!