3/9/10

Ajudes Generalitat per a llibres

Termini: del 1 al 23 de setembre.

Com cada any, el Departament d'Educació ofereix ajudes per a la compra de llibres i material didàctic complementari, al qual s'afegeix aquest any el material informàtic necessari per a les classes que es comencen a fer en format digital als instituts de secundària (eduCAT1x1).

Aquestes ajudes es reparteixen a les famílies amb menys recursos econòmics. Per poder obtenir-les cal no superar els següents nivells de renda per unitat familiar a l'exercici fiscal 2009:

  • Famílies d'1 membre 9.600 €
  • Famílies de 2 membres 15.636 €
  • Famílies de 3 membres 20.535 €
  • Famílies de 4 membres 24.357 €
  • Famílies de 5 membres 27.640 €
  • Famílies de 6 membres 30.810 €
  • Famílies de 7 membres 33.807 €
  • Famílies de 8 membres 36.789 €

A partir del vuitè membre s'afegiran 2.945 € per cada membre computable.

L'ajuda màxima és de 105 € per alumne/a. L'import no pot superar el cost real del material per comprar. Tenen preferència els que ja la van rebre el curs passat. La resta s'adjudica començant pels nivells més baixos de renda.

Les sol·licituds cal entregar-les al propi centre escolar. El termini general és fins al 30 de setembre, però la nostra escola ha determinat com a data límit el dia 23 de setembre.

No hay comentarios: