3/11/10

Aprovat el nou status de la direcció de centre públic

Sense acord i amb l'oposició d'ICV

La direcció d'escoles de primària i instituts públics té a partir d'ara una nova consideració i noves competències. A partir d'ara els directors i directores seran considerats autoritat pública, cosa que implica la presumpció de veracitat. I també tindran moltes més comptències. Podran escollir interins, assignar complements retributius als docents al seu càrrec, captar recursos econòmics (fins i tot llogant les instal·lacions escolars), funcions amb les quals el Departament d'Educació pretèn que adquireixin un paper de més lideratge. I també tindran més autoritat davant del cos de mestres. Podran proposar la plantilla que creguin necessària per al seu centre, seleccionar d'entre la borsa de mestres interins, resoldre infraccions lleus dels mestres o avaluar-los. Aquest últim aspecte és el que més critiquen els sindicats, que veuen aquesta reforma com un gir cap a la gestió, com a cap de personal, en detriment de la direcció pedagògica.

El decret ha estat aprovat sense acord i amb el vot en contra dels dos consellers d'ICV al govern català, Joan Saura i Francesc Baltasar. El sindicat USTEC-STEs valora aquest canvi com un gran retrocés cap a l'època franquista i el Cos de directors que va crear i la democràcia va abolir.

Més informació a: El País, 3cat24.cat, La Malla, La Vanguardia.

No hay comentarios: