14/4/11

Assumim el servei de menjador

L'assemblea extraordinària vota per unanimitat contractar el servei de menjador


Les famílies de l'escola van decidir ahir assumir la contractació del servei de menjador de cara al pròxim curs. Davant de les dues opcions possibles, deixar que el Consell Comarcal gestioni el servei o que ho faci la pròpia associació en les mateixes condicions que s'estaven donant fins ara (l'empresa contractada s'encarrega de tots els tràmits econòmics, incloses les devolucions i impagats, la Comissió de Menjador del Consell Escolar és qui vetlla pel bon funcionament i decideix en cas de conflicte o queixa), la totalitat dels assistents, prop de 50, van votar per aquesta segona opció.

L'assemblea va ser convocada amb aquest únic punt del dia donat que la normativa legal vigent impedeix que la direcció de l'escola torni a treure a concurs públic la licitació del menjador, que no és un servei obligatori. Les escoles poden demanar al seu respectiu Consell Comarcal que se'n faci càrrec. Aleshores el Consell Comarcal treu a concurs la gestió de totes les escoles de la comarca en un sol paquet.
El següent pas és que el Consell Escolar de centre, en una propera reunió, delegui la facultat de contractar el servei de menjador en l'associació de mares i pares. Després caldrà veure la disposició i condicions de 7 i tria per al curs vinent, en què desapareix la sisena hora. El preu màxim del tíquet  menjador està regulat per la Generalitat i s'actualitza cada any.

No hay comentarios: