14/1/12

La FaPaC demana col·laboració en una ILP

Per la igualtat d'oportunitats en el sistema educatiu català

La FaPaC va presentar en el Parlament de Catalunya una petició d'Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sota el títol "Per la igualtat d'oportunitats en el sistema educatiu català", amb l'objectiu d'equiparar l'oferta educativa entre totes les escoles que reben fons públics. Aquesta equiparació passa, d'entre d'altres, per recuperar la sisena hora en les escoles públiques catalanes, de la mateixa manera que es manté en els centres concertats.

El text de la ILP presentada per la FaPaC pretén una reforma de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) amb la modificació d'alguns articles per igualar realment les condicions d'escolarització del nostre sistema educatiu i prestigiar l'escola pública, garantint l'equitat, la cohesió i prevenint el fracàs escolar.


Ara calen fedataris

Els fedataris són persones nomenades per la Comissió Promotora de la ILP per fer la funció de “donar fer", d'acreditar l'autenticitat de les dades de la persona que signa. Aquestes persones fedatàries han de jurar o prometre davant la Junta Electoral que compliran fidelment la seva funció verificadora.

Les persones que vulguin fer voluntàriament de fedatàries, s'han d'inscriure a la FaPac (accés al formulari d'inscripció) i després presentar-se en el Parlament de Catalunya on la Junta Electoral certificarà el  càrrec. És imprescindible fer els dos passos. Es pot escollir entre els dies següents per anar al Parlament de Catalunya.
  1. Dilluns, 30 gener, a les 16h
  2. Dijous, 2 febrer, a les 16h  

Requisits per poder ser fedatari
  • Ser major de 18 anys.
  • No estar privat dels drets polítics.
  • Estar inscrit com a domiciliat en el padró d'algun municipi de Catalunya.
  • Tenir nacionalitat: a) espanyola, b) ésser ciutadans d'algun altre estat membre de la Unió Europea o d'Islàndia, Liechtestein, Noruega o Suïssa; c) residir legalment a Espanya, d'acord amb la normativa en matèria d'estrangeria.

Òbviament, la FaPaC demana com més gent millor per aconseguir tirar endavant la proposta d'ILP.

Animeu-vos a col·laborar-hi.

No hay comentarios: