17/9/13

Subvenció municipal per a les sortides escolars

Nou ajut a les famílies

Aquest curs l'Ajuntament concedeix ajuts econòmics a les famílies que compleixin uns determinats requisits econòmics amb fills/es escolaritzats/des al municipi, a educació infantil i primària, per a les sortides escolars obligatòries. Les ajudes seran el 75% del cost final. 

El termini de presentació de sol·licituds està obert del 12 de setembre al 4 d'octubre de 2013. Les sol·licituds s'han de presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, de dilluns a divendres, de 8 a 20 h. Cal presentar també una còpia de la sol·licitud ja registrada a la secretaria de l'escola.

Descarregar normativa (pdf, 144 Kb)

Documentació que cal aportar:
  • instància en imprès normalitzat (descarregar imprès, pdf, 221 Kb)
  • volant de convivència
  • certificat d'ingressos de l'últim mes del nucli familiar: últimes nòmines, certificat de l'INEM sobre cobrament o no de prestacions, pensions...
  • Conveni regulador en cas de separació
  • En cas d'incompliment de pensió alimentària, denúncia o sentència
  • En cas de no tenir permís de treball, declaració jurada d'ingressos

No hay comentarios: