9/7/14

Retrocés en l'escola inclusiva

La FaPaC denuncia un preocupant descens

La Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya alerta sobre la disminució continuada d'alumnes amb necessitats educatives especials a les escoles: "Des de FaPaC som conscients, i ho deplorem, que el Departament d’Ensenyament, més enllà de declaracions de principis i bones voluntats només expressades verbalment, fomenta que l’Escola Inclusiva no sigui real ni possible, alhora que estem convençuts que no ens fan anar en bon camí per tal que ho sigui mai".

Un exemple que exposa la FaPaC és el Pla d'acció “Aprendre junts per viure junts” (2008-2015) amb el qual diu pretendre “afavorir el desenvolupament i l’articulació de bones pràctiques en el conjunt dels sistema educatiu, orientant propostes relatives al desplegament normatiu, a la formació a l’ordenació de recursos i a la avaluació i revisió dels avenços aconseguits”. A data d’avui d’aquest Pla se’n sap ben poc, tant del que s’ha fet com del que no s’ha fet. A més a més, sense haver passat comptes d'aquest pla, es va anunciar, el 28 de maig, l'elaboració d’un nou Pla estratègic d’atenció a la diversitat en el marc de l’escola inclusiva.

No oblidem que, per primer cop en els darrers anys, el percentatge d’alumnes amb NEE escolaritzats en centres ordinaris ha minvat 3 punts en tres cursos consecutius, en comptes de crèixer. Aquesta és la tendència. Actualment, el 61% d'alumnes amb NEE està escolaritzat en centres ordinaris. Així ho revela l’informe sobre la situació i recomanacions de l’escola inclusiva presentat pel Síndic de Greuges l’octubre de 2013. El Departament d’Ensenyament se l’ha tret de sobre amb una frívola guerra de xifres i anunciant un increment testimonial en les hores de vetlladors.

El Parlament va instar també el Departament d’Ensenyament al compliment de les recomanacions del Síndic, entre d'altres, amb una moció del dia 5 de desembre de 2013 aprovada per tots els grups parlamentaris,

Amb tot això, la FaPaC considera que hi ha un menyspreu evident i reiterat per part del Departament cap els principis de l’Escola Inclusiva i que no garanteix a tot l’alumnat:

  • El Dret a rebre l'atenció necessària per al desenvolupament correcte de les seves aptituds.
  • El Dret a no ser discriminat a l'escola i a accedir-hi i romandre-hi en condicions d'igualtat amb la resta d’alumnat.
  • El Dret a rebre a l'escola el suport necessari per assolir els mateixos objectius que la resta d'alumnat.
  • Impulsar i finalitzar la reconversió definitiva dels centres d'educació especial en centres de referència per a les escoles ordinàries.

No hay comentarios: