5/7/14

I Setmana d'Estiu de Pedagogia Sistèmica

Del 7 al 11 de juliol, a l'escola Salvador Espriu

Organitzat conjuntament per Connexions i l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat Autònoma de Barcelona, té com a objectiu donar a conèixer experiències de la pedagogia sistèmica que s'estan duent a terme actualment i al mateix temps donar suport a les persones que treballen en l'aplicació d'aquesta proposta educativa. Les activitats es duran a terme en dos espais diferenciats: l'escola Salvador Espriu i el Palau Falguera.

La pedagogia sistèmica és un corrent pedagògic que entén la comunitat escolar com un tot i posa la mirada en les relacions i els vincles i en com generar climes convivencials positius a les aules, on les emocions que es visquin siguin la confiança, l'acolliment, el reconeixement, el respecte, l'agraïment i l'admiració. En aquest sentit, possibilita que l'escola sigui una plaça comuna, una comunitat, on hi ha espai per a totes les identitats i totes les intel·ligències.

Es faran cursos d'introducció i aprofundiment a aquesta disciplina. També es duran a terme tallers de caire més pràctic i vivencials. Alhora es farà una sessió de cinema educatiu i es presentaran una vintena d'experiències d'aplicació de la pedagogia sistèmica en diferents etapes educatives i contexts professionals.

Més informació i inscripcions: http://ice.uab.cat/setsistemica/presentacio.php

No hay comentarios: