29/8/14

Baixen un 35,5% les persones amb beca a infantil, primària, ESO i ed. especial

Reducció del 9% en el pressupost del curs 2011-12 al 2012-13

Més de 600.000 estudiants es van quedar sense beca d'estudi o ajuda de material escolar fa dos cursos, l'últim del qual el Ministeri ha publicat dades. Aquesta variació l'atribueix el ministeri a la reducció que han hagut d'aplicar les comunitats autònomes a ajudes per a llibres de text i material escolar (Real Decret de racionalització de la despesa educativa, abril de 2012). En concret s'ha passat de 1,694 milions de beneficiaris a 1,093 milions. I tot sembla indicar que les xifres del curs 2013-14 seran encara més grans.

Si analitzem les xifres, podem extreure'n alguna altra conclusió. La despesa en aquest concepte, de totes les administracions, en aquest tram educatiu, va passar de 432 milions el curs 2011-12 a 363,5 milions, però el Ministeri va reduir la seva aportació un 31,4% mentre les comunitats autònomes un 10,8% en conjunt. Aquesta disminució s'ha traduït en aquest 35,5% menys d'estudiants amb beca.

A Batxillerat i Formació Professional, la reducció ha estat del 4,5%, de 438.600 a 419.000 estudiants, mentre que a l'ensenyament universitari va augmentar un 8,1%, de 474.000 a 513.000 estudiants. Una xifra que va resaltar el Ministeri tot i que el pes de l'ensenyament universitari només representa el 13% del total d'alumnes. A l'ensenyament postobligatori no universitari, la retallada va ser del 9,5%.

El total reflexa una disminució del 9,2% en el finançament total de les beques i ajudes a l'estudi. Desglossada aquesta xifra, resulta que el Ministeri ha reduït la seva aportació un 9,9% mentre que les comunitats ho han fet un 6,7%.

Més informació a: Diario Público.

No hay comentarios: