1/9/14

Incidències llibres de text 2014-2015

Un retard i un canvi

Hi ha hagut dues incidències referents als llibres de text del curs 2014-15, alienes totes dues al nostre servei de compra conjunta i repartiment:
  1. Per una banda, el quadern de Matemàtiques de 3r no va poder ser distribuït a temps per l'editorial Vicens Vives. Ja ha arribat i el distribuïrem entre els/les alumnes el primer dia de classe.
  2. D'altra banda, el llibre de 1r de matemàtiques, del projecte 'Brisa', del qual l'editorial Teide ens havia assegurat que aquest curs encara disposava d'exemplars (està substituint tots els llibres d'aquest nivell per una nova línia, el projecte 'Duna'). Finalment no ha estat així. Un cop exposat el problema amb l'equip de direcció, es va decidir fer el canvi pel nou llibre del projecte 'Duna'. El preu és el mateix. Les famílies que no van comprar els llibres a través de l'AMPA ja van ser avisades del canvi.
Us recordem que encara podeu recollir els lots de llibres de text dels vostres fills/es, aportant el comprovan de pagament bancari, però només el dia:

9 de setembre, dimarts
de 10 a 12 h i de 17 a 19 h

Aquelles famílies que no els hagin recollit, hauran de passar per recepció el primer dia classe, amb el comprovant de pagament dels llibres. Sense aquest tràmit no es repartiran els llibres.

No hay comentarios: