15/9/14

Preus acolliment 2014-2015

Actualització de preus

Després de revisar els comptes del curs passat, lamentablement el servei d’acolliment ha estat deficitari. L’objectiu de l’AMPA no és ser una empresa amb grans beneficis i sóm conscients que el servei d’acolliment és indispensable per a moltes famílies, però com a responsables dels comptes de l’entitat no podem permetre que es generin unes pèrdues que després haurien de ser cobertes amb una aportació extra per part de totes les famílies sòcies.

És per això que hem recalculat les tarifes del servei d’acolliment per a aquest curs i malauradament hem d’aplicar-hi increments per fer que cobreixi gastos.


Aquests són els nostres càlculs perquè entengueu els preus.

Un dia ocasional d’acolliment costa 4,50€ per una hora de servei i 6,00 € per hora i mitja. Comptant que un mes té 20 dies laborals, una familia que l’utilitzi tot el mes hauria de pagar 4,50€ x 20 = 90€ o 6€ x 20 = 120€. Per a les famílies que demanen el servei fix durant tot el mes i, que per tant, ens asseguren uns ingressos, hem calculat un descompte del 55%.

Per a les famílies que sol·licitin dos dies fixos a la setmana, el descompte aplicat será del 40%. El mateix hem fet amb la tarifa fixa d’1 dia a la franja de tarda, amb un 40% aproximat. Hem arrodonit els preus per facilitar-ne el pagament si s’hagués de fer en efectiu.

Pel que fa a la tarifa combinada, de matí i tarda, com entenem que es tracta de les famílies que més ús en fan, hi hem aplicat un 15% de descompte addicional, de manera que gaudiran d’un 70% de descompte total.

I pel que fa als segons germans/es, sempre apliquem un 40% de descompte sobre el primer/a fill/a. El tercer/a i successius tenen un preu gairebé simbòlic d’1 € o 0,50 € segons el servei sigui ocasional o fix.

La Junta

No hay comentarios: