20/11/14

Convenció dels Drets dels Infants: material didàctic

25è aniversari de la Declaració de Nacions Unides

L’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar la Declaració dels drets dels infants el 20 de novembre de 1989 per tal que tots els infants puguin desenvolupar-se per gaudir, tant en el seu propi interès com en el de la societat, dels drets i de les llibertats que s’hi enuncien, i insta els pares, els homes i dones individualment, i les organitzacions privades, autoritats locals i els governs respectius, a reconèixer aquests drets i a treballar perquè es respectin gràcies a mesures legislatives i altres mitjans adoptats progressivament, de conformitat amb els principis de la Convenció.

Aquesta és la norma internacional jurídicament vinculant més important que estableix els drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals dels infants i ha estat ratificada per la major part dels països del món; una norma que els fa responsables jurídicament de llurs accions envers els infants i amb la qual està compromesa el Govern de Catalunya.

En el marc del 25 aniversari de la Convenció dels Drets dels Infants, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament ha elaborat aquest document per contribuir a que tots els nens i nenes coneguin els seus drets, els defensin i, sobretot, en gaudeixin.

No hay comentarios: