22/1/15

Recollida de firmes a l'escola

En suport de la ILP per una nova llei d'educació

Ja es pot passar pel vestíbul de l'escola i signar a favor d'una proposició de nova llei catalana d'educació que defensi l'escola pública, laica, popular, democràtica, inclusiva, co-educadora, en català, des de Bressol fins a la Universitat.

Podeu passar pel taulell de l'AMPA a signar:

del 26 de gener al 6 de febrer
de 16:30 a 17:30 h

Animeu-vos a signar. Per la gratuïtat i l'accés universal a l'escola pública. Pel pas de les escoles concertades a públiques. Per la plena democràcia als centres.

Cal tenir en compte que poden firmar els majors de 16 anys empadronats a Catalunya, que cal escriure en majúscules, amb el nom i cognoms tal com apareixen al DNI i amb l'adreça de l'últim empadronament. Si no és així, la signatura no serà vàlida.

Trobareu tota la informació al web ilpeducacio.cat

També a twitter, al compte @ilpeducacio i a l'etiqueta #ilpeducacio.

Cal portar al Parlament 50.000 firmes abans del 14 de febrer per tal que es tingui en consideració. Una vegada presentades, la nova llei de la ILP s'ha de debatre al Parlament de Catalunya en un termini màxim de quatre mesos. De promoure i recollir les signatures se n'encarreguen els/les fedataris.

Es tracta d'una proposta impulsada per l'Assemblea Groga que compta amb més de 25 entitats adherides.

No hay comentarios: