11/3/15

Resum Consell Escolar

Us fem arribar un resum dels temes tractats al Consell Escolar del passat dia 25 de febrer

1. Economia. La responsable de tresoreria de l’escola, Mercè Sunyer, va presentar els informes econòmics. Per una banda, la justificació econòmica de l’any 2014 dels ingressos i despeses de la Generalitat, la justificació econòmica de l’any 2014 dels ingressos i despeses dels cicles i per l’altra, el pressupost de la Generalitat i dels cicles per a l’any 2015.

2. Patis oberts. El Consell va aprovar dirigir una carta a la regidora d’educació de Sant Feliu, Mireia Aldana, expressant malestar i queixa per la manera com està funcionant el pati obert a la nostra escola. Concretament, la queixa se centra en que no es compleixen diverses promeses realitzades quan es va decidir posar en marxa aquest servei:
  1. Manca de servei de vigilància adequat. La idea inicial assegurava que hi hauria una persona fent torns entre les diferents escoles. Només s’ha tingut constància d’això durant uns quants divendres del juliol passat. L’aspecte del pati al mes de setembre era lamentable.
  2. Situacions fora de control en alguns moments, motivades per aquesta manca de vigilància: joves caminant per sobre del teulat de la passera que comunica el pati amb el porxo...
  3. No es respecten les normes d’ús. Es fuma al pati, hi entren gossos, es llença brossa...
  4. No es respecten els horaris. L’hora de tancament del pati s’allarga a vegades més enllà d’una hora del previst, segons ha pogut constatar el servei de neteja de l’escola.
  5. Algunes vegades no s’han obert els lavabos del gimnàs, que són els que han d’estar disponibles per als usuaris dels patis oberts.
  6. Hi ha hagut nombrosos desperfectes: lavabos trencats, vidres trencats...
Tots els indicis fan suposar que hi ha gent que de nit salta la tanca perimetral. L’equip directiu i les famílies tenen la sensació que alguns problemes que hi havia a altres zones, com a la Plaça del Consell d’Infants, s’han traslladat impunement al pati de l’escola. De manera que el pati ha esdevingut una nova realitat que no volem.

Les queixes han estat nombroses al llarg d’aquest curs: de l’equip directiu, de les famílies, de l’equip de neteja, comentaris durant la jornada de portes obertes, fins i tot dels propis alumnes en l’hora de tutoria...

Per tot això, s’ha expressat la queixa en forma de carta i s’ha demanat que el pati quedi tancat, donat que la titular de l’escola és la Generalitat de Catalunya i, d’acord amb la legislació vigent...

“Correspon al director del centre, escoltat el consell escolar, resoldre motivadament  sobre l’ús social de les instal·lacions, ja sigui dins o fora de l’horari escolar, i també li correspon el dret de revocació de l’autorització (que d’altra banda, l’Ajuntament tampoc no va demanar) quan no es respectin les condicions en què va ser atorgada o no se n’apreciï l’ús social”.

La regidora ha contestat a la carta i ha demanat una reunió amb els membres del Consell Escolar per parlar d’aquest assumpte.

No hay comentarios: