2/11/15

Concentració en protesta per les beques menjador

Dijous, 5 de novembre, Serveis Territorials del Baix Llobregat, de 18 a 20 h.

11.000 peticions de beca menjador aquest curs al Baix Llobregat. 5.000 peticions garantides a data d'avui però 2.000, un 18% del total, que encara no la tenen garantida tot i reunir les condicions marcades pel Departament d'Ensenyament. D'aquests 2.000 nens/es, el 55% està en intervenció per part dels serveis socials municipals i el 31% correspon a famílies nombroses.

La xifra d'11.000 peticions és la més alta dels últims cursos. La partida econòmica que hi destina la Generalitat cada any es queda curta, insuficient. Creixen les necessitats i mai s'ha arribat a la cobertura total de les necessitats reals. Fet que implica que famílies necessitades quedin fora del sistema, ja que s'endureixen les condicions per accedir als ajuts. Tampoc s'entén que, després de més d'un mes de l'inici de curs, encara moltes famílies no saben si disposaran de beca menjador per al curs 2015-2016. 

La FaPaC manifesta que aquesta manca de fons està sent suportada any rere any pels ajuntaments i això suposa un esforç addicional en uns pressupostos sotmesos a ajustos continuats. La responsabilitat s'ha derivat als serveis socials i regidories dels municipis, que assumeixen la despesa en la majoria d'ocasions per evitar casos de vulnerabilitat extrema.


En molts casos les AMPA estan avançant diners per garantir el funcionament dels menjadors a les escoles assumint la responsabilitat que li pertoca a l'administració i es fan càrrec d'un import cada vegada més difícil d'assumir. La situació està posant moltes AMPA contra les cordes i està amenaçant la seva viabilitat econòmica. Tampoc es dota dels recursos humans necessaris als consells comarcals, ajuntaments i centres educatius per tal de no col·lapsar els serveis bàsics en el procés de tramitació de les beques menjador.


És intolerable que el criteri econòmic hagi esdevingut l'únic factor que la Generalitat té en compte. A més, els criteris són cada vegada més restrictius: des de l'any 2010 fins al 2015 ha baixat 11 punts la cobertura de beques per part de la Generalitat

El Baix Llobregat pateix intensament els efectes de l'actual crisi econòmica i es constata un enduriment de les condicions de vida de molts/es catalans/es, especialment infants i adolescents, segons dades de l'IDESCAT i d'Unicef, que asseguren que 1 de cada 4 infants a Catalunya està en risc de pobresa.

Demandes i accions
Per tot això, el Fòrum Social del Baix Llobregat, del qual forma part la FaPaC:
  • Exigim que la Generalitat, en compliment dels acords signats al Pacte per la Infància, garanteixi els recursos necessaris perquè tots els infants que ho necessitin tinguin accés a un ajut de menjador.
  • Reclamem una revisió dels criteris econòmics i socials d'atorgament de les beques perquè cobreixin a tots els infants en situacions de vulnerabilitat.

Convoquem una concentració el proper dijous 5 de novembre, de 18:00h a 20:00h, davant dels Serveis Territorials d'Ensenyament de la comarca a Sant Feliu de Llobregat.

No hay comentarios: