29/9/16

La comunitat educativa reclama transparència amb les beques menjador

Reclamació per escrit del MUCE a la consellera d'Ensenyament

El 21 de setembre el Marc Unitari de la Comunitat educativa (MUCE) va presentar aquesta reclamació petició als portaveus dels grups parlamentaris a la Comissió d’Ensenyament. Les beques esdevenen un pilar fonamental per promoure l’equitat en el sistema educatiu i un dels instruments bàsics per fomentar l’accés al servei de menjador de l’alumnat socialment menys afavorit, d’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya.

D’acord amb la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, (Llei 19/2014, del 29 de desembre) la Comunitat Educativa hem sol·licitat a Ensenyament les següents informacions:

 1. Nombre de beques menjadors sol·licitades el curs 2016-2017
 2. Nombre de beques menjador concedides el curs 2016-2017
 3. Del total de beques menjadors concedides el curs 2016-2017, quantes han estat al 100% i quantes al 50%
 4. Quin criteris s’han utilitzat per concedir les beques menjador, tant al 100% com al 50%
 5. Quan s’ha comunicat a les famílies i/o als centres la concessió i/o denegació de les beques menjador sol·licitades
 6. En quina data es farà efectiu el pagament de les beques menjadors als Consells Comarcals, als Centres i/o a les empreses de menjador
 7. Foto: FaPaC
 8. Total de la partida sortint des del Departament d’Ensenyament a cadascun dels Consells Comarcals en concepte de pagament de beques menjador
 9. Total del pressupost destinat per a beques menjador (finalista) des de cadascun dels Consells Comarcals.
 10. Pagaments pendents en concepte de beques menjador del curs 2015-2016 del Departament d’Ensenyament a cadascú dels diferents Consells Comarcals.
 11. Pagaments pendents en concepte de beques menjador del curs 2015-2016 de cadascun dels Consells Comarcals cap als Centres i/o les empreses de menjador.
 12. Quines han estat les bases de les convocatòries de beques menjador de cadascun dels diferents Consells Comarcals, tal com es van realitzar a finals de curs 2015-2016.
 13. Estat actual del sistema d’assignació de partides entre els diferents Consells Comarcals i de les beques entre els/les sol·licitants i mecanismes existents per evitar generar desigualtats territorials i individuals.
 14. Quants alumnes de 1r d'ESO tenen beca menjador aquest curs i quants alumnes de 6è tenien beca el curs passat.
 15. Quines actuacions s’han fet  - i quines es tenen previst fer - des del Departament d’Ensenyament en els casos d'alumnes que perden la beca per manca de menjador a l'institut

No hay comentarios: