15/5/17

Presentació del Projecte Educatiu de Ciutat

20 de maig. Inscripcions obertes. Encara hi podeu participar

El dissabte 20 de maig es presenta a la Sala Ibèria el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC), una eina estratègica que ha de permetre a la ciutadania i a l'administració participar en la definició de les polítiques educatives locals. Descarregar programa.

L'objectiu és que el PEC reculli els valors del model de ciutat que es vol, des d'una perspectiva educadora, i que concreti i planifiqui accions que contribueixin a fer possible aquest model. Per això, cal que en el PEC s'impliquin el màxim d'associacions, col·lectius i persones a títol individual, estiguin o no vinculades al món educatiu. De manera que les propostes i compromisos que s'acordin donin resposta a totes les necessitats i interessos.

Parteix d'un estudi previ de la situació actual de Sant Feliu en l'àmbit educatiu, que recull la relació de recursos existents, estableix necessitats i apunta possibles actuacions. Aquest document d'anàlisi serà el punt de partida de la sessió de presentació del PEC del 20 de maig, la qual és oberta a tota la ciutadania, i en el marc de la qual es faran grups de treball i tallers participatius per debatre les prioritats educatives de la ciutat i recollir les primeres propostes.

Durant la sessió de presentació es constituirà el grup impulsor del PEC, que serà l'encarregat de preparar el I Fòrum Educatiu Local que se celebrarà a finals de 2017. 

En la sessió hi intervindrà Jordi Collet, educador social, doctor en Sociologia i professor de la Universitat de Vic-UCC, qui ha fet recerca i ha escrit diverses publicacions sobre projectes educatius de ciutat. També hi assistirà el gerent d'educació de la Diputació de Barcelona, Jordi Plana, en representació d'aquest ens, el qual dóna suport al projecte.

Per participar en la sessió de presentació del PEC, cal inscriure's prèviament


No hay comentarios: