8/6/09

La FaPaC, en contra de la LEC

La Federació de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya (FaPaC) rebutja l'actual redactat del projecte de Llei d'Educació de Catalunya (LEC) en un comunicat fet públic el passat 28 de maig.

  1. La FaPaC lamenta especialment que s'hagi perdut, segons ells, l'esperit del Pacte Nacional per l'Educació pel que respcta a escolarització equilibrada, atenent a les necessitats de la població immigrada i l'educació mixta.
  2. Tanmateix, rebutja que l'actual redactat no deixi prou garantides que les necessitats d'escolarització seran assumides per la xarxa pública, a partir d'una oferta suficient, de manera que es deixa la porta oberta a més participació de la iniciativa privada en el tram del batxillerat i formació professional de grau superior.
No obstant, valora positivament la millora de la capacitat d'autonomia dels centres públics, les eines de gestió i els mecanismes d'avaluació de tot el sistema. Millores que no compensan, al parer de la FaPaC, els altres aspectes negatius. I a partir d'aquí reclama que es corregeixin en el redactat definitiu els dos punts principals de discrepància.

No hay comentarios: