16/11/12

Seguiment desigual de la vaga a les escoles públiques

Molta diferència entre escoles

Segons publica l'Ajuntament de Sant Feliu, el seguiment de la vaga general va ser molt desigual a l'escola pública, diferències que arriben a l'extrem entre centres on la vaga va ser seguida de forma total i d'altres on no va tenir cap repercusió.

A la nostra escola, Salvador Espriu, el seguiment va ser del 90% (3 persones van decidir anar a treballar) en contra del que publica el web de l'Ajuntament, mentre que a la Pau Vila ningú va secundar la vaga. Entremig hi queden la Nadal, amb un seguiment del 75%, la Martí i Pol, amb un 45% del professorat, i la Monmany, on només tres mestres s'hi van adherir.

Quant als centres de secundària públics, van fer vaga el 20% del personal docent de l'Institut Olorda, mentre que al Marti Dot, el seguiment va ser del 60% de la plantilla.

A les escoles bressol municipals Fàbregas i Patufet, el 100% de la plantilla va fer vaga i només van oferir serveis mínims, mentre que a la Tambor, el 45% de la plantilla va secundar l'aturada.

Pel que fa a Catalunya, el sindicat CCOO ha valorat el seguiment de la següent manera:
  • La majoria de les escoles bressol de Catalunya ha estat afectada per la vaga.
  • En els centres d’infantil i primària el seguiment ha superat el 65%.
  • En els centres de secundària i les universitats, l’activitat acadèmica s'ha paralitzat.
  • El servei de menjador per primer cop s’han decretat serveis mínims i les activitats extraescolars no estan garantides ja que estan convocats a la vaga i no s’han decretat serveis mínims.
  • El seguiment de la vaga del personal laboral ha seguit les mateixes pautes que els docents.

No hay comentarios: