20/1/13

Hisenda exigeix cobrar el 21% d'IVA als monitors

Afectaria tant als de menjador com d'extraescolars


Una altra estocada brutal en època de crisi. El ministeri d'Hisenda, a través de la Direcció General de Tributs, ha emès un dictamen vinculant a les empreses que gestionen els menjadors escolars, les de lleure i monitoratge, instant a començar a cobrar el 21% d'IVA. Això suposaria un notable increment del preu de les activitats o en la qualitat del servei prestat. Totes dues opcions suposarien un greuge per a les famílies, especialment per a les més desafavorides en el cas de l'augment de preus.

Fins ara, les empreses del sector de menjadors escolars ja cobraven l'IVA, però el tipus reduït (ara del 10%) en la part del rebut corresponent al servei de menjador. En la part del monitoratge, no el cobraven en entendre que es tracta d'un servei formatiu, que n'està exempt. El mateix passa amb les empreses de monitoratge i educació en el lleure, és a dir, les que organitzen colònies, gestionen extraescolars o casals infantils.

L'associació que engloba aquestes empreses, Acellec, -Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura-, han estat demanant durant aquests anys l'exempció d'IVA, tal com tenen les fundacions i ONG. Segons l'Acellec, aquesta exempció és una aplicació de la directiva europea 2006/112/CE, que estableix que els Estats membres eximiran l'educació de la infància i la joventut de l'IVA. La resposta de Tributs, tramesa a l'organització empresarial la darrera setmana de novembre, reconeix el caràcter educatiu dels serveis descrits i recorda també la directiva Europea. Malgrat això, estableix un criteri restrictiu per al reconeixement de les exempcions. No sembla que hi hagi cap altre argument que no sigui el pur afany recaptatori. També es considera que, a més a més, va en contra de la llei de l'IVA (37/1992).L'Acellec, de la qual formen part Safis Sports i 7 i tria, les proveïdores de serveis a la nostra escola, considera que la resposta de Tributs no s'ajusta a dret i que perjudica greument la prestació de serveis que són essencials per a la qualitat educativa i per a la conciliació de la vida familiar, a banda de posar en risc un ampli sector econòmic dedicat a la prestació de serveis de qualitat educativa. És en aquest sentit que fa una crida a forces polítiques i agents socials i educatius per defensar l'aplicació de l'exempció d'IVA a uns serveis que són en l'arrel del nostre sistema del benestar.

L'AMPA de l'escola Salvador Espriu comparteix aquest criteri i emplaça les famílies a estar amatents per iniciar accions per reivindicar el que creiem just.

Més info: El PuntAvui.

No hay comentarios: