25/3/13

La pujada de l'IVA del monitoratge arriba a Europa

UDC porta el cas a la Comissió Europea

L'eurodiputat d'Unió Democràtica de Catalunya (UDC) Salvador Sedó ha presentat una denúncia davant la Comissió Europea arran de la decisió de la Direcció General de Tributs del Ministeri d’Hisenda d’aplicar el 21% als serveis dels menjadors escolars i activitats extraescolars. Aquesta iniciativa de Sedó obligarà a un pronunciament de les autoritats europees que hauran de tenir en compte la directiva que esmenta que “poden estar exemptes de tributar les prestacions de serveis i el lliurament de béns directament relacionats amb la protecció de la infància i de la joventut, realitzades per entitats de dret públic o per altres organismes als quals l’Estat membre de què es tracti reconegui el seu caràcter social”.

Aquest nou front, aquest cop d’àmbit internacional, se suma a les iniciatives que es prenen per part de la majoria de forces polítiques, tant al Congrés de Diputats com al Parlament de Catalunya.

L’eurodiputat Sedó ha recordat a la Comunitat Europea que aquest increment impositiu recau directament sobre les famílies, que ja són “les que pateixen més severament els efectes de la crisi, i sobre les empreses que presten aquests serveis, que veuen compromesa la seva viabilitat pel canvi de tracte fiscal en la prestació dels seus serveis”. Per al polític d’UDC l’anàlisi de la normativa europea i de la normativa espanyola permet concloure que “la legislació espanyola és més restrictiva que l’europea per a l’aplicació dels supòsits d’exempció”.

L’Acellec, patronal catalana que agrupa empreses de serveis de lleure educatiu, va fer una crida a la mobilització el mes de gener passat en saber-se que Direcció General de Tributs del Ministeri d’Hisenda contradeia la Llei de l’IVA (37/1992) en la resposta a una consulta vinculant per la FOESC (Federación Estatal de Organizaciones Empresariales de Ocio Educativo y Sociocultural), en la qual descartava tota possibilitat d’aplicar l’exempció d’IVA prevista en el text legal.

No hay comentarios: