12/7/13

El TSJC declara nul el criteri de desempat de la inscripció escolar

Anul·lat el criteri "familiar"

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat els 5 punts addicionals que podia atorgar la Generalitat, en cas de desempat, “pel fet que l’alumnat hagi tingut el pare, la mare, el tutor, la tutora, els germans o germanes escolaritzats, en ensenyaments declarats gratuïts i universals, als centres per al qual es presenta la sol·licitud” en cas d’igualtat de puntuació de les sol·licituds".

D'aquesta manera, el TSJC ha donat la raó a la FaPaC i ha declarat nul l'Acord de Govern 9/2011, de 25 de gener, que regula el nou criteri introduït pel Departament d'Ensenyament per resoldre situacions de desempat en el procés de preinsccripció i matrícula per al curs 2011-2012.

La Fapac ha fet una interpretació diferent de la sentència i ha assegurat, "que la sentència judicial obre la possibilitat que les famílies que van resultar perjudicades per l'aplicació dels 5 punts en cas d'empat puguin reclamar la revisió del barem per aconseguir la plaça que van perdre".

El 2012, Ensenyament va dictar el Decret 10/2012, de 31 de gener, de modificació del Decret 765/2007, de 27 de març, on segueix recollint els nous criteris establerts i que està en vigor també per al pròxim curs.

Demanda de màxim rigor

La FaPaC va recórrer judicialment la nova norma regulada en aquest acord, tant des d'un punt de vista formal com de contingut. Aquest criteri té un caràcter discriminatori, ja que afavoreix el manteniment d'un mapa escolar de fa trenta anys i pretén evitar que determinats alumnes vagin a determinades escoles. D'altra banda, la FaPaC qüestionava que el Departament regulés aquest tema mitjançant un Acord de govern i no amb un nou Decret, trencant així la jerarquia normativa, ja que els criteris complementaris estaven, en aquell moment, regulats pel Decret 75/2007, de 7 de març.

La sentència ve a dir que el Departament d'Ensenyament no pot regular normes jurídiques de qualsevol manera, sinó que ho ha de fer respectant la més estricta legalitat, sobretot quan estan en joc principis i drets fonamentals com és la igualtat. Per això, la FaPaC reclama a la conselleria el màxim rigor.

La sentència del TSJC dóna així la raó a la FaPaC en el tema formal sense entrar a analitzar el tema de fons: la possible discriminació d’unes famílies respecte d’altres.

La sentència reconeix expressament la legitimitat de la FaPaC per a interposar aquest recurs com a entitat que representa els interesos de més de 2.000 AMPA i 300.000 famílies. Segons s'especifica, “el fet de ser una entitat de segon grau, o federativa, no menysté de cap manera la possibilitat que actuï en defensa dels interessos dels pares associats, en exercici de la legitimació col·lectiva que recull l'article 19.1b) de la Llei Jurisdiccional”.

Més info: Europa PressDiari de Girona.

No hay comentarios: