18/7/13

Es manté el preu del tiquet de menjador

6,2 €, preu habituals i 6,8 €, esporàdics

El DOGC (Diari Oficial de la Generalitat) va publicar el 5 de juliol els preus màxims per al servei de menjador escolar, que es mantenen inalterats respecte el curs passat. El preu màxim pot arribar a ser de fins a 6,2 € per als alumnes habituals i 6,8 € per als serveis esporàdics.

La congelació d'aquests preus suposarà que les famílies no hagin d'assumir el sobrecost de la pujada de l'IVA que reclama Hisenda fins al 21%. Fins ara, moltes empreses facturaven l'IVA reduït en la part del tiquet corresponent a monitoratge, no en la part corresponent al menjar, que ja portava el tipus habitual d'IVA. Ho feien acollint-se a una interpretació de la llei de l'IVA que ara Hisenda ha resolt que no és correcte. Aquesta nova interpretació afectaria també els monitors de les activitats extraescolars i de les empreses de lleure (esplais).

De totes maneres s'està pendent d'una possible rectificació: diputats europeus de ICV, CiU i el PSC van reclamar i la Unió Europea ha demanat explicacions al govern espanyol sonbre aquesta qüestió, que a Europa sembla bastant clara, pel fet que es tracta de serveis finalistes a les famílies i que són susceptibles de ser considerats com d'especial interès.

En el cas dels menjadors, si es manté l'obligació de facturar el 21% d'IVA, com es manté el preu màxim del tiquet de menjador, aquest sobrecost l'hauria d'assumir l'empresa que subministra el servei. La majoria d'elles ha manifestat que ajustarien no en la qualitat del menjar, sinó en la ratio (proporció) d'alumnes per monitor/a.

No hay comentarios: