31/10/13

Escola inclusiva en perill

Es segueix retallant en vetlladors/es

La FaPaC i CCOO denuncien els problemes i el retrocés a què es veu abocat el model d'escola inclusiva, el que fa que el 75% d'alumnes amb dificultats estigui atès a l'escola ordinària amb l'ajuda de personal de suport, els anomenats vetlladors o vetlladores.

En l'informe elaborat per la federació d'associacions de famílies i el sindicat, sobre 500 centres des d'inici de curs, es constata que al 60% han estat retallades hores del personal vetllador/a, malgrat que l'alumnat amb necessitats educatives específiques és el mateix o superior al del curs passat. Si s'hi afegeixen els centres que ja van patir una reducció de personal el curs anterior, el percentatge s'incrementa fins al 69%.

Es tracta d'un mínim de 500 alumnes que queden desatesos, als quals el Govern de la Generalitat no garanteix els suports necessaris per al seu desenvolupament.A finals del mes de juliol, la FaPaC i CCOO ja van denunciar davant del Síndic de Greuges que el Departament d'Ensenyament no garanteix els drets a l'alumnat amb discapacitat, com rebre l'atenció necessària per al seu desenvolupament, tenir el suport necessari per part de l'escola o no ser escolaritzat en un centre d'educació especial si no és com a últim recurs. En la denúncia es subratllava la reducció d'un 10,5% del pressupost destinat a l'alumnat amb discapacitat, que va passar de 9,8 milions d'euros a 8,8 milions.

El Síndic confirma que el nombre d'alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres ordinaris ha baixat dels 12.301 del curs 2011/2012 als 11.657 del curs 2012/2013. A més, reclama més dotació de personal de suport als centres i que es garanteixi l'accés dels menors amb discapacitat a les escoles bressol ordinàries.

No hay comentarios: