30/3/14

Debat: tipus de famílies i tipus de participació

Quins pares entren a l'escola i quins es queden a la porta? Diferents tipus de famílies, diferents tipus de participació

Dimarts 8 d'abril, a les 18.30 h
Palau Macaya, Passeig de Sant Joan, 108
Barcelona

AULA DE LA FUNDACIÓ JAUME BOFILL
  • Si els centres tenen la clau d'entrada de les escoles, quins dispositius s'estan mobilitzant per fomentar una participació activa i coresponsable?
  • S'està oferint la clau de la porta d'entrada a les famílies o tot queda en bones intencions?
  • Si hi ha una gran diversitat de famílies, per què unes tenen més facilitat per a involucrar-se a l'organització escolar i d'altres no s'hi sentin convidades?
  • Hi ha condicionants interns de la participació, relacionats amb l'estructura familiar, el nivell d'estudis, la classe social o l'origen dels pares?
  • Qui mana a l'escola?
  • Què entenem per participar?


Es presentarà l'informe "Com participen mares i pares a l'escola? Diversitat familiar i d'implicació en educació", el tercer del projecte "Famílies amb veu". Aquest informe breu explora la participació de la "majoria silenciosa" de famílies a partir d'una enquesta representativa a 1.500 mares i pares de tota Catalunya.

Les dades de participació mostren elevades taxes d'afiliació a l'AMPA i la presència majoritària a l'escola de les famílies per rebre informació i per assistir a actes culturals o lúdics on participen els fills. A partir d'aquest nivell bàsic de presència a l'escola, trobem una davallada en els estadis que requereixen una major col·laboració. Els pares van a l'escola i majoritàriament s'impliquen amb l'educació dels fills: compleixen amb els seus deures parentals. Però a més hi ha un nodrit grup de famílies que va més enllà i voluntàriament "s'arremanga" i contribueix substancialment a la millora educativa de la seva escola i de retruc del sistema educatiu. D'entrada són dades alentidores que marcarien una tendència favorable a una major implicació si les condicions són favorables.

Intervindran:

  • Marta Comas, directora del projecte "Famílies amb Veu".
  • Maria Jesús Comellas, doctora en psicologia, experta en orientació familiar i educativa, autora de nombrosos llibres sobre família i escola.
  • Montserrat Ruiz, directora i mestra de l'escola Tanit de Santa Coloma de Gramenet (Comunitat d'aprenentatge).
  • Noèlia Fontana, mare de l'AMPA de l'escola Salvador Espriu de Sant Feliu de Llobregat.

Moderarà Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill.

Accés lliure i gratuït. Només cal inscriure's aquí.

No hay comentarios: