5/2/15

Conveni entre FaPaC i Abacus

Material escolar bàsic per a famílies desafavorides

L'acord entre FaPaC i Abacus cooperativa es marca com a objectiu millorar l'accés a l'educació de les famílies sense recursos i estableix la creació d'una plataforma solidària conjunta per posar a la seva disposició material escolar bàsic sense cost. A més, l'acord estableix un marc estable de cooperació que permetrà que les famílies de les AMPA federades de tot Catalunya puguin incorporar-se com a socis de consum de la cooperativa. Les famílies es podran identificar amb el carnet de FaPaC als establiments Abacus.

Tant FaPaC com Abacus aprofitaran aquesta iniciativa solidària per desenvolupar nous projectes per aportar la seva experiència en actuacions que evitin situacions d'exclusió educativa. Un exemple és el compromís entre ambdues entitats a treballar en un projecte de reutilització i redistribució de llibres i material educatiu, orientat a facilitar aquest tipus de material i productes a les famílies amb menys recursos.


La FaPaC representa més de 400.000 famílies catalanes agrupades en 2.100 AMPA de més de 750 municipis, mentre que Abacus cooperativa compta amb més de 780.000 socis/es de consum i una xarxa de 39 establiments a Catalunya, València, Castelló i Balears.


No hay comentarios: