2/2/15

Noves obligacions tributàries de les AMPA

Impost de societats per a totes les associacions

La Llei 27/2014 de 27 de novembre, sobre l'Impost de Societats, acaba amb les excepcions de presentar la declaració d'aquest tribut. Si els ingressos eren inferiors a 100.000 euros anuals i estaven almenys sotmesos a retenció no hi havia obligació de declarar. Ara, totes les petites entitats sense afany de lucre hauran de rendir comptes a Hisenda. No fer-ho implica multes de 200 euros.

Declarar no implica automàticament tributar, a pagar, l'impost pot resultar pla, sense cost per a l'entitat, però la normativa catalana estableix que les entitats que hagin de presentar la declaració de Societats han de portar una comptabilitat completa. Una comptabilitat portada segons les normes del Pla General Comptable i amb el mateix rigor en els seients comptables que s'exigeix a les empreses comercials. “La nova gestió obligarà a recórrer a personal extern, un cost molt difícil d'assumir per les associacions”, es queixa Àlex Castillo, president de la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes de Catalunya, (FaPaC).

El pressupost mitjà anual d'una AMPA està entre 10.000 i 15.000 euros, provinents majoritàriament  de les petites quotes dels seus socis o del que recapta amb un sopar o rifa anual. Si a això hi sumem pagar un gestor perquè s'encarregui dels comptes, el cop pot ser letal, resumeix Castillo. Les AMPA més grans, per exemple, gestionen menjadors escolars o munten activitats extraescolars, i sí que superen els 100.000 euros d'ingressos. Però les associacions de pares “són entitats sotmeses a una renovació freqüent dels seus òrgans de govern, la qual cosa fa encara més difícil tenir l'estabilitat organitzativa necessària per tirar endavant el nou model de gestió”.

Les AMPA catalanes demanen a les forces polítiques que donin suport a una proposició de llei de modificació de la reforma per així evitar que moltes associacions abaixin la persiana. Castillo recorda que fa més de deu anys el Govern del PP també va intentar fer aquesta modificació sense èxit. “Això és un atac al teixit associatiu”, conclou.

Les AMPA de Sant Feliu han constituït un grup de treball per buscar solucions, en especial una que sigui conjunta, a aquesta nova circumstància. La primera reunió es va celebrar el dijous 29 de gener.

No hay comentarios: