29/7/15

L'Ajuntament manté el pati obert de l'Espriu també a l'agost

Es manté l'horari reduït de 18 a 21 h.

Pati obert escola Salvador Espriu Sant Feliu de LlobregatEl mes d'agost també estarà obert el pati de l'escola, en horari de 18 a 21 h (la Pau Vila i la Gaudí mantenen els horaris maratonians de 10 a 14 i de 17 a 21 h) sense l'autorització del Consell Escolar i després d'una sèrie de desencontres i promeses incomplertes.

La reunió del mes d'abril amb la regidora Mireia Aldana i la tècnica d'Educació Maria Rascón es va saldar amb una sèrie d'acords que incloien el tancament del pati obert a la nostra escola, el sanejament de la sorra del sorral de parvulari, mesures per evitar la circulació de gats pel pati i la revisió conjunta de totes aquestes mesures després d'un mes i mig per valorar-les i prendre una decisió de continuïtat o no.

El pati va estar tancat fins a final de curs, no hi va haver cap reunió de valoració o de confrontació de resultats del període de tancament i, sense notificació al Consell Escolar, es va reobrir en començar el mes de juliol. L'avís va arribar a l'escola amb menys de 48 hores d'antelació i just després que se celebrés un Consell Escolar, al qual la regidora no va poder assistir ni va delegar en ningú del departament.


 
L'Ajuntament va determinar un horari com el que encara hi ha a les escoles Pau Vila i Arquitecte Gaudí, de 10 a 14 i de 17 a 21 h, amb la vigilància d'una persona que havia de fer serveis a la comunitat. La sorra del sorral seguia en sacs, sense haver estat sanejada. Com va coincidir amb una onada de calor, la major part de les hores del dia no hi va anar pràcticament ningú. Davant de la política de fets consumats, el Consell Escolar va demanar una reunió urgent amb la regidora, que es va celebrar el 8 de juliol. Fruit d'aquella reunió ha estat la reducció del nombre d'hores d'obertura del pati.


A la reunió hi van assistir Mireia Aldana, regidora d'Educació; Maria Rascón, tècnica d'Educació de l'Ajuntament; Mercè Sacristan, presidenta del Consell Escolar; Soco Aparicio, cap d'estudis de l'escola i membre del Consell Escolar; Mercè Sunyer, secretària del Consell Escolar; Diego Romero, conserge de l'escola i membre del Consell Escolar i Manu Andueza, pare de l'escola i membre del Consell Escolar.

Aquest és el resum de la reunió:
  • S’expressa el malestar que ha creat el fet de la no assistència de cap representant de l’ajuntament a cap de les cinc reunions del Consell Escolar del Centre i el no compliment dels acords presos a l’última reunió sobre el pati obert
  • Mireia Aldana es compromet a assistir personalment o enviar algun representant durant les sessions del curs vinent
  • S’expressa també el desacord del Consell Escolar davant l’obertura del pati en les condicions actuals i la falta d’informació al respecte.
  • Se li diu que en l’última trobada va quedar que faríem conjuntament una valoració i ells farien una proposta d’obertura
  • Es demana que s'informi quan es prenen decisions que afecten a l'escola i que abans de fer una actuació s’enviï per escrit els termes i les condicions en què es portarà a terme. No s’han tingut en compte aspectes tan important com l’obertura de lavabos i el servei de neteja del pati, la retirada dels sacs de sorra i la desinfecció el sorral.
- La postura de l’Ajuntament és que el pati s’obrirà juliol i agost.

- Es comenta que no tindrà el vist-i plau del Consell Escolar. Es proposa menys hores d’obertura amb vigilància i que es netegi com un altre espai públic.

- Després de debatre diuen que ens comunicaran la decisió presa per al juliol i agost i que ja no s’obrirà durant la resta del curs. Prometen que el pati estarà en perfectes condicions al setembre.

- Es comenta que no tindrà el vist-i plau del Consell Escolar.

- També es demana que hi hagi un protocol a seguir en la utilització dels espais de l’escola per part d’entitats i associacions (claus, alarmes...)

- Parlem de les diferents actuacions pendents de manteniment de l’edifici i se’ns parla d’una fitxa que ens passaran per poder prioritzar dins del Pla d’Inversions del mandat.

No hay comentarios: