3/10/15

Peticions de la FaPaC per al curs 2015-2016

Diagnosi de l'estat de salut de l'escola pública a Catalunya

Logo FaPaC
Ha començat un nou curs. És factible que les lleis i les normes canviïn de manera important durant aquest curs, tot i que no sabem de manera clara quin serà el resultat final. Esperem assistir a la derogació de la LOMCE i dels canvis administratius que ha suposat.

Estem molt per sota de la inversió en educació dels països europeus i també hi ha un clar incompliment de la LEC que defineix la inversió en educació en aproximadament un 6% del PIB. Hi havia un cert marge de 6 anys però el 6% no hi és.

Els grans problemes del sistema educatiu són els mateixos que el curs passat:
 • Alt abandonament escolar prematur, corregit en part per una mancança de llocs de treball poc qualificats que afavoreix la permanència dels alumnes en estudis post-obligatoris.
 • Pobresa infantil elevada. Tenim un 28’8% de menors de 16 anys en situació de risc de pobresa, unes taxes inacceptables. Aquesta situació és un gran perill pel futur del nostre país.
 • Segregació escolar molt accentuada. Tenim una situació que dificulta la convivència i la cohesió social. Les polítiques epidèrmiques donen resultats epidèrmics. Cal intervenir ja, sense por, i anar a l’arrel del problema.
 • Manca de gratuïtat real del sistema, discriminació indirecta per part d’alguns centres amb total impunitat.
 • Limitacions a la participació de les famílies en el sistema educatiu. Consells escolars només consultius.
Aula ESO

Peticions de la FaPaCESCOLA INCLUSIVA
 • Increment de l’alumnat escolaritzat en centres d’educació especial.
 • Incompliment dels terminis sistemàtics per part del govern dels terminis per elaborar primer un pla Director i després un Decret sobre la matèria.
Demanem un nou decret, més sensibilitat sobre el tema, formació a docents.

EDUCACIÓ 0-3
 • Abandonament total de la inversió en aquesta franja d’edat per part de la Generalitat.
Demanem mantenir les escoles que tenim. Que no s’enderroquin. Més col·laboració de la Generalitat. Manteniment de ràtios, gestions directes per part de les administracions.

ESCOLA RURAL
 • Molt al marge de tot, aquest curs s’obre un nou centre per primera vegada en molts anys.
 • Manca un decret que reglamenti la situació i reculli les propostes del territori, les famílies i professionals de l’àrea
Demanem un pla de futur clar per aquests centres.

FORMACIÓ PROFESSIONAL
 • Falten mitjans per tirar endavant les propostes, i en especial un increment de places públiques per poder fer accessibles aquests estudis a totes les persones interessades.
 • La FP i no la FB Bàsica derivada de la LOMCE, han d’oferir segones oportunitats.
Demanem nous centres, un mapa escolar a nivell de Catalunya, política ambiciosa de segones oportunitats, implicació amb escoles d’adults, AMPA i entitats del territori.

CONSTRUCCIONS
 • S’ha rebaixat molt la construcció de nous edificis. Seguim per sobre dels 1.000 barracons
Demanem noves construccions en un temps raonable

BEQUES I AJUDES
 • Condicionades totalment per les possibilitats pressupostàries i no per les necessitats de les persones. Per tant, un ampli sector de població empobrida queda al marge.
Demanem més inversió en aquest camp. Menjador gratuït per qui ho necessiti. Sensibilitat amb les persones, desburocratització del sistema.


MANCA DE SUBSTITUCIONS A TEMPS DE MOLTES PLACES DOCENTS
 • El Departament no arriba amb les substitucions.
Demanem cap nen sense mestre-a

INSTITUTS TANCATS A LES TARDES
 • Els adolescents amb pocs recursos que vagin al parc.
Demanem un pla coherent per donar un ús a les instal·lacions dels centres al servei dels alumnes. Biblioteques i pistes esportives obertes cada tarda.

LOMCE
 • S’aplicarà a partir d’aquest curs tot i la manca de suport social i polític.
Demanem la seva derogació, i l’obertura d’un diàleg social i polític que doni resposta a les necessitats de l’educació catalana.

ESCOLA PÚBLICA DE QUALITAT
 • És la garantia de desmercantilitzar el procés educatiu, fet que suposa un atemptat flagrant a la igualtat d’oportunitats.
Demanem un mapa escolar de Catalunya que contempli les necessitats de noves places escolars i estableixi un pressupost i un calendari per a la seva posada en servei.

No hay comentarios: