17/3/16

Assemblea FaPaC: les AMPA reclamen places públiques suficients

Montse Conejo, nova presidenta de la FaPaC

Àlex Castillo, fins ara president de la FaPaC, deixa el càrrec però continuarà com a vocal de la junta. Montse Conejo ha defensat, en la presentació de la seva candidatura,  que les dones ocupin càrrecs de responsabilitat i ha reivindicat el paper de les famílies per millorar les polítiques educatives.

Montse Conejo porta més de deu anys implicada en el moviment de les AMPA, primer a l’Escola Llorens Artigas i ara a l’Institut Badalona VII, on actualment n'és presidenta. Va formar part del grup promotor de la Federació d’AMPAS de Badalona (FAMPAS), que va presidir durant sis anys. També ha estat promotora dels moviments Badalona Es Mou i Assemblea Groga.


 Les línies de treball aprovades en Assemblea marcaran l’acció política de la FaPaC dels propers mesos. Algunes de les prioritats són:

PLANIFICACIÓ EDUCATIVA
 • Exigir una planificació de places escolars públiques suficients així com el manteniment de places de P3 abans de les preinscripcions
 • Incidir en la reducció de ràtio a les aules per a una millora de la qualitat educativa
 • Lluitar per la construcció de nous centres de secundària
 • Reforçar el paper i presència a les Comissions de Garanties i Admissió per obtenir amb temps la informació necessària
MENJADOR ESCOLAR
 • Treballar per la universalitat del menjador i l’autonomia de centres i serveis que s’ofereixin
 • Vincular-lo al Projecte Educatiu de Centre amb l’acord de la direcció del centre i les famílies
 • Promoure models de menjador sostenibles de proximitat amb una clara línia pedagògica
ESCOLA INCLUSIVA
 • Informar a totes les famílies dels beneficis de la inclusió i dels drets dels infants
 • Acompanyar les famílies amb fills i filles amb Necessitats Educatives Especials
 • Reivindicar la formació dins de la comunitat educativa (escola, barri, municipi…)
 • Treballar perquè s’adeqüin els pressupostos a les condicions dels alumnes amb NEE
 • Seguir treballant amb la Plataforma Escola Inclusiva Catalunya per a l’aprovació del nou decret d’escola inclusiva
DEROGACIÓ DE LA LOMCE
 • Crida a les famílies per continuar rebutjant la LOMCE. En concret, sumar-se a la campanya de desobediència i insubmissió a les proves de tercer de Primària (18 al 29 d’abril) i sisè (4 i 5 de maig)
 • Recordar als partits polítics el seu compromís de 2013 per derogar la LOMCE definitivament i immediata
 • Insistir en l’àmbit local perquè es promoguin mocions contra la LOMCE.
SEGREGACIÓ ESCOLAR
 • Exigir pla ambiciós contra la segregació escolar
 • Accions per destipificar els centres i potenciar els centres públics
 • Promoure l’heterogeneïtat a les escoles.
ÈXIT EDUCATIU
 • Lluitar contra l’abandonament prematur dels estudis (19%) i vetllar pel 15% dels alumnes que no arriben als mínims de suficiència (proves PISA)
 • Vetllar perquè els joves que arriben als 16 anys i no es graduen o no volen continuar estudiant tinguin segones oportunitats
ESCOLA 0-3
 • Fomentar la plataforma 0-3 Catalunya 
PARTICIPACIÓ D’INFANTS I JOVENT A LES AMPA
 • Activar la Comissió de Participació (tasques, formació d’adults, acompanyament a les AMPA, generació de materials…)
 • Promoure canvis legals als estatuts de les AMPA per recollir la participació infantil i adolescent.
 • Tirar endavant la Guia-formació-espai web d’intercanvi d’experiències sobre PIA.
La FaPaC també ha aprovat la seva adhesió al Codi Ètic de les Associacions de Barcelona.

No hay comentarios: