5/5/16

Canvi de data del festival de ball i dansa

Diumenge, 29 de maig, matí

Us informem que el festival que cada any organitzem a final de curs a la Sala Ibèria canvia de data. Per problemes d'ocupació de la sala, l'Ajuntament ens informa que la data que havíem previst no està disponible i per tant, entre les dates que quedaven lliures, hem hagut d'escollir la menys dolenta.

Així doncs serà:

29 de maig, a les 12:00 h

Com els altres anys, donat que la sala té un aforament limitat i no és gratuïta (l'Ajuntament cobra a les entitats un preu de lloguer reduït), implantarem un sistema d'entrades com hem vingut fent els altres anys, 3 entrades adult + 1 entrada infantil per família. Les entrades d'adult tindran un cost d'1 €. Les repartirem la setmana abans de l'actuació.
No hay comentarios: