29/11/16

Assemblea General FaPaC: les AMPA reclamen igualtat d'oportunitats

Denúncia de la desinversió progressiva de la Generalitat en educació

Un centenar d’AMPA de les escoles públiques de Catalunya es van reunir el 19 de novembre en l’Assemblea General celebrada a l’Institut Badalona VII. Les AMPA van reivindicar el seu paper clau per a la bona marxa de l’educació i el bon funcionament dels centres i van reclamar al Departament d’Ensenyament una política que incentivi realment la implicació i participació de les famílies.

Les AMPA van denunciar la desinversió progressiva de recursos a l’escola pública que situen Catalunya a la cua de la política educativa a Europa amb un 2,8% del PIB d’inversió en educació. La desinversió ha afectat la formació permanent del personal docent, les beques i ajuts a l’estudi, les beques menjador i el manteniment d’equipaments i instal·lacions. Davant d’això, les famílies exigeixen una inversió que arribi al 6% com la mitjana europea.

El pla d’acció aprovat en l’Assemblea General se centra en defensar la igualtat d’oportunitats a través de la lluita contra la pobresa infantil, la segregació escolar i vetllar perquè es garanteixi la gratuïtat real del sistema educatiu en detriment del copagament existent en l’actualitat.

Les línies de treball inclouen, entre d'altres, les següents demandes prioritàries en àmbits específics:
  • Les AMPA van insistir en la necessitat de vetllar per detectar els infants amb desnutrició i garantir que tots els alumnes amb necessitat tinguin accés als ajuts de menjador escolar. D’altra banda, les AMPA van acordar buscar un acord social i polític a nivell de tot Catalunya per eliminar la segregació escolar. S’emprendran accions de foment per desestigmatitzar determinats centres i promoure l’heterogeneïtat a les escoles.
  • Pel que fa a l’escola inclusiva, les associacions van demanar que s’adeqüin els pressupostos a les necessitats dels alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) i no a l’inrevès. Defensa ferma de l’escola inclusiva perquè sigui una realitat tant a primària com a l’ESO. Els instituts han d’incorporar a joves amb NEE.
  • Les AMPA van refermar la seva oposició a la LOMCE i el seu desplegament i van anunciar que continuaran amb la desobediència activa a les escoles amb el boicot a les proves externes i amb accions reivindicatives i protestes.
  • Quant a la planificació educativa i mapa escolar, es va consensuar vetllar perquè hi hagi una planificació de places escolars públiques suficients, evitar els tancaments de P3, incidir en la reducció de ràtio per a una millora de la qualitat educativa, garantir el pas de primària a secundària.
  • Pel que fa a les infraestructures, la Federació va acordar impulsar una campanya de denúncia de la manca de construccions escolars per aconseguir la reducció dels barracots en 3 anys.
Noves Juntes Territorials

L’Assemblea General va servir també per ratificar els nous presidents i presidentes de les juntes territorials formades d’acord amb la nova estructura organitzativa de la Federació que, d’ara endavant, dividirà la seva acció en 10 juntes territorials per incidir de forma més efectiva en l’educació i fer possible que les AMPA d'àrees properes treballin plegades de forma coordinada.

No hay comentarios: