1/11/16

Les AMPA del Baix Llobregat reclamen una planificació equilibrada

Es constitueix la Junta del Baix Llobregat de la FaPaC

Una política educativa que contempli una planificació escolar equilibrada als municipis de la comarca per atendre les necessitats de tots els alumnes i garantir la cohesió social. En aquest sentit, alerten de les conseqüències negatives que suposen els tancaments d'aules i escoles públiques i anuncien que lluitaran fermament per evitar qualsevol supressió de grups de P3.

Aquesta és una de les línies de treball que seguiran les AMPA de la comarca federades a la FaPaC i que estan emmarcades en el seu pla d'actuació, aprovat el 22 d'octubre a l'Assemblea Territorial, celebrada a l'Institut Gabriela Mistral de Sant Vicenç dels Horts. L'Assemblea va aprovar també la composició de la nova Junta Territorial del Baix Llobregat, encapçalada per Susana Canet (mare de l'AMPA de l'Institut Lluís Recansens, de Molins de Rei) com a presidenta i formada per:

Susana Canet, Juan Ramón Torres Blanco, Sara Solé, Eva Burgos Díaz, Miguel Martinez Martinez, Xavier Flores Rigabert, Vanessa rivas, Luis López Muñoz, Miguel Àngel Valenzuela, Marta Roig, Oriol Homar Martí, Inmaculada Muñoz, Pilar Melero i Urko Ellacuria


La celebració de l'Assemblea, com altres que s'estan realitzant a altres territoris, respon a la nova divisió territorial de la FaPaC, que passarà de 5 a 10 juntes territorials a Catalunya. L'objectiu és facilitar el treball entre les AMPA d'una mateixa àrea geogràfica i potenciar la seva incidència en les polítiques educatives.

El pla d'actuació està basat en sis eixos bàsics i contempla les següents línies d'incidència:

1. PLANIFICACIO EDUCATIVA I MAPA ESCOLAR
 • Vetllar perquè hi hagi una bona planificació escolar pública.
 • Evitar tancaments de P3.
 • Incidir en la necessitat de reduir les ràtios, tant a primària com a secundària, per a una millora de la qualitat educativa.
 • Mantenir un diàleg periòdic amb les diferents administracions (Serveis Territorials d’Ensenyament, Consell Comarcal, Ajuntaments, etc) per disposar d'informació directa i traslladar les inquietuds de les AMPA.

2. INFRAESTRUCTURES
 • Lluitar per la reducció de barracots, actualment tenim 47 barracots a 15 municipis del Baix Llobregat.
 • Vetllar pel bon manteniment dels centres educatius per part de l’Administració.
 • Denunciar la manca de construccions escolars allà on calguin.
 • Assegurar la veu de les mares i pares amb representants als Consells Escolars Municipals i a les Comissions de Garanties d’Admissió.

3. ÈXIT EDUCATIU I FAMILIES
 • Treballar per implicar a les famílies en l’éxit educatiu dels seus fills.
 • Empoderar les AMPA i promoure bones pràctiques.
 • Demanar i vetllar perquè tots els centres tinguin els mitjans necessaris per al seu bon funcionament, tant econòmics com personals.
 • Fer pressió sobre els grups parlamentaris per tal que compleixin els compromisos adquirits.

4. BEQUES MENJADOR
 • Vetllar perquè es cobreixin totes les necessitats dels infants.
 • Treballar perquè les administracions augmentin les dotacions tant a nivell local com comarcal per tal de cobrir aquestes necessitats.
 • Buscar sinèrgies amb les entitats locals i associacions per tal de fer més visibles les necessitats del territori.

5. ESCOLA INCLUSIVA
 • Exigir, vetllar i lluitar perquè l’escola inclusiva sigui una realitat.
 • Donar suport a les AMPA amb una atenció directa per donar resposta resposta ràpida a totes les inquietuds del dia a dia.
 • Empoderar les famílies amb accions formatives i xerrades.

6. CONSOLIDACIÓ DEL TERRITORI
 • Aconseguir com a mínim un representant per cadascuna de les 31 poblacions de la comarca donant així la màxima cobertura a tot el territori.
 • Implicació tant dels membres de junta com de col·laboradors en les comissions de treball.
 • Promoure la creació de Xarxes Locals d'AMPA, un teixit associatiu sòlid, farà que les AMPA siguin mes visibles al territori i també que tinguin més força.
 • Buscar sinèrgies amb les entitats del territori, que puguin sumar i aportar coneixement, experiències a les nostres. D’aquesta manera s'enriquirà el teixit associatiu.
 • Activar el MUCE a la comarca. Trobar un espai comú on poder dialogar i tractar tots aquells temes que ens preocupin de manera reivindicativa i constructiva.
 • Incorporar nous membres a la Junta i crear diferents comissions de treball, segons les demandes i necessitats del territori. L'objectiu és que totes les persones membres se sentin identificades amb l'esperit i lluita de la FaPaC

No hay comentarios: