2/3/11

La FaPaC presenta recurs contra el decret d'admissió

La FaPaC ha presentat recurs contra el decret d'admissió d'alumnes per al curs vinent. Es vol recórrer el nou criteri introduït de desempat que atorga 5 punts a les famílies en les quals els progenitors, tutors o germans hagin estudiat en el centre on s'ha preinscrit.

El motiu que alega la FaPaC és que la mesura va en contra de l'escola pública catalana inclusiva i integradora i suposa un pas enrere en la lluita contra la segregació escolar, una de les principals barreres en la reducció del fracàs escolar. El nou criteri trenca la igualtat entre les famílies segons el seu origen, ja que no respecta la llibertat d'elecció de centre per a tothom. A més, -segueix argumentant la FaPaC-, aquesta manca d’igualtat entra en col·lisió amb el nostre ordenament jurídic com a societat democràtica i desenvolupada.

No hay comentarios: