9/5/13

Brussel·les demana explicacions a Espanya per l'IVA als menjadors i monitoratge

La Comissió Europea considera que poden estar exempts

El comissari europeu de Fiscalitat, Algirdas Semeta, ha anunciat que demanarà informació a Espanya per aclarir per què no eximeix de l'IVA als serveis d'atenció infantil en horari extraescolar, per exemple el menjador escolar, tot i que la legislació de la UE ho permet. Semeta assenyala que la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la UE "sembla acceptar que els serveis d'atenció infantil (que inclouen la cura dels nens en edat preescolar i dels nens en edat escolar fora de l'horari lectiu) poden considerar-se la prestació d'un servei que entra en l'àmbit de l'assistència social i de la seguretat social, així com de la protecció de la infància i dels joves", el que permetria considerar-los exempts d'IVA.

El comissari de Fiscalitat assenyala que les exempcions de l'IVA per a l'assistència social i la seguretat social, per a l'educació i la protecció de la infància i de la joventut, s'han d'interpretar "de manera estricta, encara que no tan estricta com perquè s'anul·li l'efecte desitjat de les mateixes ".

Aquesta investigació respon a diverses interpel·lacions d'eurodiputats de Convergència i Unió, Iniciativa i el PSC, que denuncien des del novembre passat que la Direcció General de Tributs del Ministeri d'Hisenda ha establert que els serveis de menjador i activitats extraescolars es facturin amb el 21% d'IVA per a l'alumnat major de sis anys i amb el 10% per als menors d'aquesta edat. Els eurodiputats sostenen que aquesta interpretació és contrària a la legislació de la UE, "menyscaba la tasca de les entitats del sector social dedicades a les prestacions de serveis directament relacionades amb l'educació i de nens i joves" i a més "trasllada una dura càrrega impositiva a les famílies ".

No hay comentarios: