13/5/14

Manifestació contra la política educativa de Wert i Rigau

Dissabte 17 de maig, 12:00 h, pl. Urquinaona


Ens mou el convenciment que el nostre país necessita un sistema educatiu centrat en l'educació pública.

Una educació pública cohesionadora i a l'hora de qualitat.

I, per tant, una educació de titularitat pública i gestionada des de les instàncies públiques.

Una educació gratuïta, universal, catalana, integral, laica, coeduativa, democràtica i participativa, inclusiva i compensadora de desigualtats, enfocada a la igualtat d'oportunitats.

I adequadament finançada.

L'EDUCACIÓ PÚBLICA SEGUEIX ESSENT PERJUDICADA

 • s'ha reduït el pressupost en educació en 1000 euros l'any/alumne
 • s'han retallat línies en escoles de titularitat pública, mentre que es preserven les escoles concertades
 • seguim sense disminuir la ràtio i tenim masses aules sobresaturades
 • s'han retallat beques de menjador i de material als que més ho necessiten
 • s'ha disminuït les assignacions econòmiques als centres educatius en un 25% de mitjana i les subvencions al 0-3
 • s'han concertat centres que fan segregació segons el sexe
 • segueix la insuficiència de places a la Formació Professional
 • s'encareixen les taxes a la universitat, la Formació Professional de Grau, les Escoles Oficials d’Idiomes
 • s'han eliminat, pràcticament, les polítiques i els ajuts a la formació permanent del professorat
 • tenim més de mil barracots i per manca de previsió van en augment, sobretot a secundària
 • es continuen contractant substituts de forma precària i sense cobrir totes les necessitats
 • calen més docents, en especial per atendre la diversitat
 • la nova organització del sistema educatiu i dels centres empitjora la participació de les famílies, dels docents i d'alumnes en les decisions importants que afecten la vida als centres educatius.

LA LOMCE APROVADA PEL PARTIT POPULAR representa l'atac més planificat contra la nostra concepció de l'educació, des del final del franquisme:

 • Obre les portes a la privatització
 • Anul·la el poder de decisió dels principals agents de l'educació i redueix les famílies a mers consumidors
 • Legitima i premia l'escola privada mitjançant concerts que no discriminen entre escoles sectàries i d'elit
 • Elimina la possibilitat d'una laïcitat autèntica a favor de les creences catòliques, dotant les autoritats religioses d'un poder de decisió desmesurat
 • Redueix l'autonomia educativa en tant que imposa currículums adoctrinadors i mètodes anacrònics.
 • Selecciona i classifica l'alumnat abans d'hora
 • Representa un atac a la normalització lingüística i als esforços fets durant anys

Perquè cal que el sistema educatiu sigui el reflex de la societat que volem.

 • DESOBEÏM LA LOMCE
 • NO A LES RETALLADES
 • NO AL DECRET DE PLANTILLES
 • SUBSTITUCIONS DES DEL PRIMER DIA I AL 100%
 • PER UNA ESCOLA PÚBLICA DE QUALITAT

No hay comentarios: