7/6/14

Contra la LOMCE: Xarxa d'Escoles Insubmises

Propostes per plantar cara a la LOMCE

La FaPaC fa una crida a totes les AMPA a adherir-se a la Xarxa d'Escoles Insubmises per tal de significar-se públicament contra la LOMCE i establir fórmules de resistència activa. La xarxa permetrà intercanviar iniciatives i propostes, enfortirà les posicions a cada territori i ajudarà a mantenir l'estat d'opinió anti-LOMCE.

La FaPaC, a més, ha elaborat un Manual de Resistència Activa on es recullen totes aquestes propostes i els models de declaració de rebuig.

La Xarxa d’Escoles Insubmises, proposen als centres educatius que, per iniciar les accions de resistència activa a la LOMCE:

  • Les famílies donin suport a les iniciatives d’oposició a la LOMCE que promoguin els mestres.
  • Les famílies facin pedagogia entre elles del que suposa la LOMCE per a l’educació dels nostres infants.
  • Organitzem, des dels Consells Escolars, i en col·laboració amb les AMPA i els claustres, comissions mixtes de treball (famílies i mestres), per explorar accions de resistència activa.

Propostes d'insubmissió que poden considerar les famílies

1. No demanar l’escolarització en castellà.

2. No demanar l’assignatura de religió.

3. Entre els 13 i els 15 anys, no escollir l’assignatura Emprenedoria i Activitat Empresarial.

4. No portar les criatures a les proves externes de 3r i 6è de Primària, que no són vinculants, ja que són proves de continguts, no de competències, que serviran per fer els rànquings públics dels centres. Sí són vinculants les proves de 4t d’ESO i Batxillerat.

Propostes d'insubmissió que poden considerar els claustres

5. Mantenir la immersió lingüística.

6. Mantenir les competències dels Consells Escolars.

7. No fer l’especialització curricular.

8. Exigir la dotació que preveu la nova llei per noves tecnologies i alumnes amb necessitats educatives especials, entre d’altres.

9. Explorar fórmules perquè els instituts no segreguin a 4t d’ESO l’alumnat entre disciplines acadèmiques i aplicades.

10. Mantenir l’educació en valors i promoure el pensament crític

I segur que hi haurà altres propostes que aniran sorgint al llarg del temps, i que podrem anar afegint a aquesta llista inicial...

No hay comentarios: