20/6/14

Desigualtats socials en el lleure

Informe del Síndic de Greuges

La crisi està afectant especialment als més desafavorits, també en el lleure dels infants.

El Síndic de Greuges ha elaborat un informe amb diverses recomanacions adreçades al Parlament de Catalunya i a les diverses administracions afectades (especialment els departaments d’Ensenyament, Benestar Social i Família i ajuntaments) en el qual constata que existeixen notables desigualtats socials i territorials a l'hora d'accedir a les activitats de lleure educatiu, sortides i colònies.

Aquestes recomanacions han sorgit fruit del treball conjunt desenvolupat per una comissió integrada per diverses entitats representatives del sector, entre elles, la FaPaC.

L'informe denuncia la manca d'una normativa que reguli el dret d’accés a les activitats de lleure en igualtat d’oportunitats. A més, fa una recomanació a les administracions públiques perquè impulsin mesures per dinamitzar la promoció de l'oci i lleure educatiu, i també perquè donin suport a les entitats implicades que presten aquests serveis, com ara les AMPA.

No hay comentarios: