6/12/12

Eleccions al Consell Escolar

Dijous 17 de gener

El Consell Escolar de centre és l'òrgan de participació de la comunitat escolar del centre i l'encarregat de la programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats. Està format per representants dels mestres, les famílies, l'ajuntament i del personal d'administració i serveis (PAS). La condició de membre s'adquireix per un període de quatre anys, però se'n renova la meitat cada dos anys.

Normalment es fa durant el mes de novembre, de manera que a primers de desembre es constitueixen els nous consells escolars de centre. Enguany tot el procés s'ha ajornat a causa de la coincidència amb les eleccions al Parlament de Catalunya.

El procés comença ara, amb la convocatòria d'eleccions. En el cas de la nostra escola, ha estat el 3 de desembre i segueix de la manera següent:

- 4 de desembre: publicació del cens electoral provisional i vacants. En el sector famílies del nostre centre cal cobrir dues vacants, les que fins ara ocupaven Noèlia Fontana i Antonio Mena.
- 4 a 10 de desembre: presentació de reclamacions al cens electoral
- 5 de desembre: soretig dels membres de la mesa electoral
- 10 de desembre: constitució de les meses electorals
- 11 i 12 de desembre: resolució de les reclamacions i publicació del cens definitiu
- 4 a 17 de desembre: presentació de candidatures
- 18 de desembre: publicació de candidatures
- 16 de gener: votació de les vacants corresponents al professorat
- 17 de gener: votació de les vacants corresponents a les famílies
- 23 de gener: constitució del nou Consell Escolar de centre

És molt important cobrir totes les vacants, ja que en el Consell Escolar es voten i prenen decisions que afecten a totes les famílies. Animeu-vos a presentar candidatures. És fonamental. I a més a més és molt important tenir llista de reserva per si es produeix una baixa d'un membre del Consell Escolar (perquè els seus fills deixen l'escola). Si no hi ha aquesta llista el seu lloc queda vacant fins que toqui fer-ne la renovació. Presenteu candidatures. Amb dues no n'hi ha prou.No hay comentarios: